Realizirano inicijalno ispitivanje znanja i stavova učenika u osnovnim školama

Zaključno sa današnjim danom, petak 31.10.2014. završeno je ispitivanje znanja i stavova...

Donacije udžbenika školskim bibliotekama

Uz pomoć i podršku Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu, Obrazovni centar...

Upute školama za provedbu istraživanja  

Istraživanje se provodi u dva odjeljenja s izuzetkom malih, seoskih i područnih škola u kojima u...