Javni poziv za prijavu učešća u programu Ljetne škole

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji s Uredom za odnose s javnošću...

Interni poziv za trenere Ljetne škole demokratije

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji s Uredom za odnose s javnošću...

Pomjeren datum održavanja Ljetne škole

Na zahtjev učenika, a zbog održavanja maturalnih ispita i polaganja eksternih matura...