Upute školama za provedbu istraživanja  

Istraživanje se provodi u dva odjeljenja s izuzetkom malih, seoskih i područnih škola u kojima u...

Početak istraživanja u osnovnim školama

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji s Uredom za odnose s javnošću...

Certifikacija: Obavještenje o konsultacijama

Obavještavamo polaznike programa certifikacije da će se konsultacije i uvid u rad za kandidate...