Kešić za BHRT: Kako školski programi građanskog obrazovanja pripremaju mlade ljude za izborni proces
Profesor Hasanović: O značaju studentskog građanskog aktivizma
Dostupnost udžbenika za nastavu građanskog obrazovanja - odgovor na upite učenika i roditelja
Lapo: CIVITAS i Američka ambasada i ove godine omogućili su 120 sati pripremne nastave za 400 djece koja drugačije ne bi bila uključena u program predškolskog odgoja i obrazovanja
Kešić: Poznati rezultati drugog ispitnog roka