Adnan Husić, pomoćnik ministra Ministarstva civilnih poslova prvi uvodničar Osamnaeste godišnje konferencije
MONKS potvrdio: Ministar Hadžović će se obratiti na otvaranju Osamnaeste godišnje konferencije
Leah Pease, direktorica Ureda za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država svečano će proglasiti otvorenom Osamnaestu godišnju konferenciju
Godišnja konferencija školskog programa građanskog obrazovanja (Neum, 2016.): Javni poziv za nastavnike
Kešić: O programu godišnje konferencije - Neum 2016.