Objavljujemo: Raspored učenika za radionice u programu Noć u muzeju 2017
Najavljujemo video upute za program Noć u Muzeju 2017.
Noć u Muzeju: Najava generalne probe
U susret prvoj Noći u muzeju sa improviziranim spavaonicama
Ambasadorica Cormack otvara program "Noć u Muzeju"