Snježana Maksimović, profesor razredne nastave
JU OŠ „Sveti Sava“ Doboj

Esej/scenario projekta/ nastavne i vannastavne aktivnosti

Naslov projekta:

Projekat „Ja kao ravnopravan građanin demokratskog društva“

Projekat je osmišljen na predlog razrednog učitelja Snježane Maksimović u saradnji sa učenicima i roditeljima trećeg četiri razreda. Projekat je realizovan u periodu školske 2015/16. godine.

Tema projekta:

Nastavnim planom i programom predviđeni su nastavni sadržaji iz predmeta Poznavanja prirode i društva koji imaju za cilj upoznavanje učenika sa sredinom u kojoj žive, različitim ustanovama (kulturne, prosvetne, zdravstvene, vjerske), spomenicima kulture, poznatim ličnostima i drugim istorijskim pojedinostima vezane za mjesto u kojim  učenici žive. S obzirom da je grad Doboj spoj različitih kultura, tradicije, istorijskih i društvenih različitosti, učenici će imati priliku da se upoznaju sa njima istražujući u grupama.

Kroz projekat učenici će da usvoje ne samo nastavne sadržaje nego i kooperativno učenje i poučavanje, istraživačke tehnike, saradničko učenje, unaprijede IT vještine kao i mnoge druge.

Sem učenika u projekat su uključeni i roditelji. Oni imaju ulogu u koordinaciji, organizovanju posjeta različitim ustanovama, kulturno-istojiskim spomenicima, vjerskim objektima…

Teme:

 • zanimanja ljudi, zanatske radionice, fabrike
 • zdravstvene ustanove,
 • kulturno-prosvjetne ustanove,
 • vjerske ustanove,
 • spomenici,
 • značajni datumi koji se obilježavaju u mjestu

Cilj projekta je da se kroz sticanje znanja, ovladavanje vještinama, formiranje stavova i sistema vrijednosti doprinese osposobljavanju učenika za kompetetan, odgovoran i angažovan život u humanom i demokratski uređenom društvu utemeljenom na osnovnim ljudskim vrijednostima, poštovanju ljudskih i građanskih prava, u kome se uvažava različitost, ostvaruje solidarnost i briga za druge.

Postupak:

 • formiranje grupa za zajednički rad (učenici samostalno formiraju grupe za rad),
 • odabir teme za rad kojim bi se na najbliži način prikazao cilj (svaka grupa bira temu od nekoliko ponuđenih),
 • mentorski i grupni rad na izradi plakata, prezentacija, video klipova (učenici u saradnji sa roditeljima obilaze značajne kulturno istorijske lokacije, proučavaju, fotografišu, sačinjavaju zabilješke, po dolasku u školu u gupama izrađuju različite multimedijalne sadržaje,
 • izlaganje pripremljenih radova i prezentovanje unutar odjeljenja,
 • zajednička evaluacija

NAPOMENA: Stavovi, mišljenja i podaci navedeni u tekstu odražavaju izbor i mišljenje autora, a ne nužno zvanični stav CIVITAS-a.