Радови наставника: Станислав Томић, Зворник

21
0

СТАНИСЛАВ ТОМИЋмагистар филозофије
ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник

НАСТАВА ГРАЂАНСКОГ ОБРАЗОВАЊА КАО СЕКУНДАРНИ АГЕНС ПОЛИТИЧКЕ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ МЛАДИХ И ЊЕНА УЛОГА У ТРАНЗИЦИЈИ ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Апстракт: Циљ овог рада је да препозна и укаже на корелације наставе грађанског образовања и политичке социјализације, политичке социјализације и политичке културе, те политичке културе и наставе грађанског образовања. Намјера аутора је да из херменутичког круга ових појмова објасни улогу наставе грађанског образовања у процесу политичке социјализације и формирања политичке културе у Босни и Херцеговини. То захтјева анализу стања и разумијевање проблемаполитичке културе у нашем друштву, а као крајње исходиште те анализе појављује се став да транзиција политичке културе у Босни и Херцеговини зависи од грађанског образовања, односно да без доброг грађанског образовања нема добре политичке социјализације, а самим тим ни политичке културе. Тиме се отвара дискусија о значају институционализације грађанског образовања у Босни и Херцеговини.

Кључне ријечи: Грађанско образовање, политичка социјализација, политичка култура, Босна и Херцеговина.

Добро смишљено друштвено васпитање може
увијек да из једне душе, ма каква она била,
извуче ону корист коју она садржи.
(Виктор Иго, Јадници И)

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje