Радови наставника: Станислав Томић, Зворник

248
0

СТАНИСЛАВ ТОМИЋмагистар филозофије
ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник

НАСТАВА ГРАЂАНСКОГ ОБРАЗОВАЊА КАО СЕКУНДАРНИ АГЕНС ПОЛИТИЧКЕ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ МЛАДИХ И ЊЕНА УЛОГА У ТРАНЗИЦИЈИ ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Апстракт: Циљ овог рада је да препозна и укаже на корелације наставе грађанског образовања и политичке социјализације, политичке социјализације и политичке културе, те политичке културе и наставе грађанског образовања. Намјера аутора је да из херменутичког круга ових појмова објасни улогу наставе грађанског образовања у процесу политичке социјализације и формирања политичке културе у Босни и Херцеговини. То захтјева анализу стања и разумијевање проблемаполитичке културе у нашем друштву, а као крајње исходиште те анализе појављује се став да транзиција политичке културе у Босни и Херцеговини зависи од грађанског образовања, односно да без доброг грађанског образовања нема добре политичке социјализације, а самим тим ни политичке културе. Тиме се отвара дискусија о значају институционализације грађанског образовања у Босни и Херцеговини.

Кључне ријечи: Грађанско образовање, политичка социјализација, политичка култура, Босна и Херцеговина.

Добро смишљено друштвено васпитање може
увијек да из једне душе, ма каква она била,
извуче ону корист коју она садржи.
(Виктор Иго, Јадници И)

Prethodni sadržajBilten konferencije – Stručni Radovi: Evaluacija u nastavnom predmetu građanskog obrazovanja
Naredni sadržajPrimjeri uspješne prakse: Ministar Damir Žuga o građanskom obrazovanju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje