13 delegacija obrazovnih vlasti potvrdilo učešće u programu Dvadesete godišnje konferencije

384
0

Dvadeseta godišnja konferencija strateškog planiranja za školske programe građanskog obrazovanja u organizaciji CIVITAS Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava i Ureda za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država održat će se u Neumu za vikend 12.-14. oktobra 2018.

Učešće u programu uzet će 13 delegacija obrazovnih vlasti u našoj zemlji.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine predstavlja Adnan Husić, pomoćnik ministra, a u ime Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) dolazak su potvrdile direktorica Agencije Maja Stojkić i savjetnica Danica Vasilj.

Obrazovne vlasti Republike Srpske predstavlja Sanela Kostrešević, načelnica Odjela za srednje obrazovanje Ministarstva prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske, Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske i savjetnici RPZ RS Aleksandra Stanković i Vasiljko Škrivan.

Konferenciji će prisustvovati i šef Odjela za obrazovanje Vlade Brčko Distikta Senad Osmanović i šefica Pododjela za predškolsko i osnovno obrazovanje Vade Brčko Distrikta Mara Matkić.

Delegacije iz šest kantona predvode ministri resora za obrazovanje. Kanton Sarajevo predstavlja Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Vlade Kantona Sarajevo. Učešće u programu potvrdile su i Dina Borovina direktorica Pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo i stručna savjetnica ovog zavoda Olivera Hasković.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona predstavlja ministar Rašid Hadžović, a iz Pedagoškog zavoda Mostar dolazak su potvrdili stručni savjetnici Ahmed Husić i Nusret Omerika.

Delegaciju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlade Zeničko-dobojskog kantona predvodi ministar Mensur Sinanović, a učešće su potvrdili i Bernadeta Galijašević, pomoćnica ministra i VD direktorica Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona, Lejla Hodžić, Sekretar ministarstva i Mirza Čehajić, stručni savjetnik za oblast obrazovanja Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona.

Delegaciju Ministarstva za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vodi ministar Damir Žuga. Ministru će se pridružiti i o postignućima učenika izvještavati Amira Borovac, stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj i Emina Hadžić, stručna savjetnica Pedagoškog zavoda ovog kantona.

Ministar Drago Kopić i prosvjetna inspektorica Zorica Raguž-Osmanagić delegacija su Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Vlade Županije Posavske/Posavskog kantona.

Delegaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Unsko-sanskog kantona predvodi ministar Muhamed Ramić, a prisustvo su potvrdili i Sekretar Ministarstva Albijana Trnavci, kantonalni inspektori Sena Družić i Alen Čajić, direktor Pedagoškog zavoda Haris Omanović i stručni savjetnik Omer Perviz.

Iz Tuzlanskog kantona dolaze nam pomoćnik ministra za pravne i opće poslove Ministarstva obrazovanja i nauke Vlade Tuzlanskog kantona Fuad Mešanović, stručni savjetnik u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Izet Numanović i stručni savjetnici Azra Mujkanović i Ramiz Nurkić.

Programu Dvadesete godišnje konferencije prisustvuje i tročlana delegacija Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Članovi delegacije su Tajnik Ministarstva Ljubo Tomić, pomoćnik ministrice Mario Mikulić i prosvjetna inspektorica Nađa Đerek.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, po nalogu ministrice Elvire Dilberović u ovom programu predstavlja stručni savjetnik za srednje obrazovanje Amir Demirović.

Prethodni sadržajUniverzitetski profesori i međunarodni stručnjaci koji će govoriti u programu Dvadesete godišnje konferencije
Naredni sadržajOtvorena Dvadedesta godišnja konferencija CIVITAS školskih programa građanskog obrazovanja

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje