Aktiv direktora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo: Građansko obrazovanje u osnovnoj školi treba se izučavati u osmom razredu

218
0

SARAJEVO: I ove godine obrazovanje za aktivno i odgovorno građanstvo bilo je tema o kojoj su se očitovali aktivi direktora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Aktivi su pozdravili radne zaključke CIVITAS Godišnje konferencije i podržali prijedlog preporuka koje je na temu “Građansko obrazovanje u okviru ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje” u ime Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, predstavila program manager Ivana Kešić.
Ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo prof.dr. Elvir Kazazović tražio je da se pojasni opravdanosti razvoja građanske kompetencije kroz zaseban i obavezan nastavni predmet, te ista uporedi sa praksama u drugim zemljama Europe. Kešić je pojasnila stav Radne grupe za Okvirni kurikulum koju su činili profesori javnih univerziteta, predstavnici obrazovnih vlasti i aktiva nastavnika da u obrazovanju demokratskih građana, Bosna i Hercegovina uz razvoj građanskih vrlina i posvećenosti treba osigurati usvajanje građanskih znanja koja se, između ostalog, odnose na razumijevanje historijskog razvoja i osnovnih koncepata demokratije i demokratskih političkih sistema, građanstva, ljudskih prava i civilnog društva, te organizaciju pravno-političkog sistema Bosne i Hercegovine u kojem učenici ostvaruju svoja osnovna ljudska prava i slobode i koji od njih zahtjeva ispunjavanje građanskih odgovornosti i obaveza. Kako niti jedna od ovih tema nije zastupljena u nastavi drugih predmeta, a kako interdisciplinarni pristup nije zaživio i zahtjeva velike, u ovom trenutku neostvarive investicije, pripremu cjelokupnog nastavnog kadra za ovaj zadatak, jedino nastavni predmet građanskog obrazovanja može osigurati razvoj građanskih kompetencija. Ovaj stav potvrđen je i rezultatima empirijskih istraživanja o postignućima učenika i u potpunosti je u skladu sa usvojenim ishodima učenja koje je definirala Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, te onim što su obaveze ministarstava po osnovu ratificiranih međunarodnih dokumenata i potpisanih sporazuma.
Na sjednici aktiva direktora koja je uslijedila nakon toga, govorilo se o osiguranju kvalitete nastavnog procesa, zvaničnom definiranju profila nastavnika i njegovih/njenih kompetencija za ovaj nastavni predmet i za školu demokratske klime i kulture općenito, te stanjem i potrebama za udžbenicima i drugim nastavnim i radnim materijalima.
Ministar je na aktivu direktora osnovnih škola potvrdio da je Komisija za reviziju NPP-a potvrdila opredijeljenost za zaseban nastavni predmet građanskog obrazovanja u školama Kantona Sarajevo, a i Kazazović i Kešić potvrdili su zajednički stav da se od nove školske godine građansko obrazovanje u osnovnim školama Kantona Sarajevo izučava u osmom razredu što će u odnosu na postojeće rješenje prema kojem se nastava ovog predmeta izvodi u devetom razredu osigurati kvalitetniji nastavni proces i dovesti do poboljšanja učeničkih postignuća.
Direktori srednjih škola istakli su potrebu da se nastava građanskog obrazovanja i ishoda učenja odrede u skladu sa potrebama modularne nastave.

 aktiv-ivana-mala

Prethodni sadržajMediji o Smotri malih građana
Naredni sadržajOd zabavišta do vrtića i koncepta ranog rasta i razvoja

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje