Certifikacija 2019.

284
0

Novi ciklus modularne obuke za predmetne nastavnike građanskog obrazovanja sa završnom provjerom znanja, u nekim dijelovima zemlje priznat i kao program certifikacije održan je u periodu od 17.01.2019. do 26.01.2019. godine.

Proces i program certifikacije dopuna su i dio stalnog stručnog usavršavanja predmetnih nastavnika građanskog obrazovanja koji omogućuju sticanje opštih kompetencija (ekspertizu u poznavanju materije, vještinu obučavanja, ponašanje u skladu sa vrijednostima društvene pravde) i užestručna znanja, sposobnosti i vještine koje se direktno odnose na programske sadržaje u oblastima koje su predviđene zvaničnim Nastavnim planom i programom.

U tom smislu, program certifikacije koji je koncipiran na modularnom principu u stanju da nastavnicima-učesnicima omogući sticanje kompetencija koje kao ishod nastavnog rada sa učenicima imaju shvatanje i prihvatanje slijedećih koncepata:

 • Demokratija (istorijski razvoj, principi, modeli demokratskih i nedemokratskih političkih sistema, prepreke za razvoj demokratije, korištenje političkog autoriteta i moći bez autoriteta, osnovna obilježja konstitucionalizma i liberalizma)
 • Vlast (razlike u nivoima i granama, mandat i odgovornosti ključnih izbornih funkcionera na svim nivoima vlasti, izborni sistem u BiH, osnovne ideje glavnih političkih stranaka)
 • Građanstvo (uloga građana u demokratiji, sticanje i gubitak pravnog statusa građanina u BiH, ideja građanskog identiteta)
 • Ljudska prava i slobode (zaštita ljudskih prava u domaćim i međunarodnim dokumentima, individualna prava i slobode pod ograničenom i neograničenom vlašću, stanje individualnih i grupnih prava u BiH)
 • Pravda i sudski sistem (principi pravde i pravednosti i evaluacija javne politike u BiH, organizacija, struktura i autoritet pravnog sistema u BiH)
 • Ekonomija i demokratija (osobine različitih ekonomskih sistema, stanje ekonomskih indikatora i veza sa životnim standardom u BiH)
 • Globalizacija (identifikacija osobina globalizacije, koristi i cijene, pozicija BiH u procesu globalizacije)
 • Mediji i demokratija (osobine i funkcije medija koje podržavaju demokratiju, uticaj medija na životni stil i stavove u BiH)
 • Civilno društvo (struktura i funkcija civilnog društva, potrebe i način političkog učešća građana u demokratskom društvu, potrebe i način društvenog učešća)
 • Metodologija/metodika građanskog obrazovanja (koncept i karakteristike programa predmeta Demokratija i ljudska prava/građansko obrazovanje, planiranje i pripremanje nastavnog i vannastavnog rada, karakteristike i implementacija interaktivnih lekcija, zbirni sistem procjene)
 • Projekt „Ja, građanin“ (poznavanje procesa javne politike, političkog odlučivanja, učešća u kreiranju odluka vlasti, izrade i prezentacije portfolija, organizacije i provođenja takmičenja, načina evaluacije postignutih rezultata)
 • Rad na praktikumu (dokumentovani dokazi o posjedovanju specifičnih kompetencija u:
  a) demonstraciji vlastitih iskustava
  b) kritičkom odnosu i evaluaciji nastavne i vannastavne prakse
  c) korištenju evaluacije drugih i
  d) odgovoran pristup profesionalnom razvoju

Završna provjera znanja razlikuje ovaj program od drugih programa stručnog usavršavanja, seminara i predavanja u kojima nastavnici mogu biti i pasivni slušači/posmatrači. U programu certifikacije od nastavnika se traži da aktivno diskutuje, da svaki dan radi aplikativne vježbe i konačno, da na završnoj provjeri znanja zadovolji minimalno 67% što je donja granica prolaznosti.

Kako se pismenom provjerom ispituju znanja, nakon što zadovolje na testu nastavnici pristupaju izradi praktikum portfolija kroz koji pratimo njihov rad, primjenu naučenoga, ali i ocjene koje im za rad daju savjetnici, pedagozi i učenici koje poučavaju.

Ovaj stipendijski program finansiran je grant stredstvima Ministarstva vanjskih poslova Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

 

Prethodni sadržajJavni poziv studentima
Naredni sadržajCETI 2019.: Rezultati završne provjere znanja i najbolji rezultat programa

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje