Certifikacija nastavnika osnovnih škola u Federaciji BiH

443
6

ROK ZA PRIJAVU: 05.01.2013.

KONTAKT INSTITUCIJA: Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“

DONATOR PROGRAMA: Vlada Sjedinjenih Američkh Država kroz grant Američke ambasade u Sarajevu

RAZINA STUDIJA: program stručnog osposobljavanja i usavršavanja za nastavnike koji predaju građansko obrazovanje u osnovnim školama specijalistički studij, vrednovan sa 6 ECTS kredita

NAUČNO-STRUČNA OBLAST: društvene nauke; humanističke nauke

školska 2012./2013. godina

 

CERTIFIKACIJA NASTAVNIKA OSNOVNIH ŠKOLA

 

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ uz podršku i pomoć Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu  i u saradnji sa ministarstvima obrazovanja i pedagoškim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ/KONKURS

za certifikaciju nastavnika koji podučavaju/će podučavati

građansko obrazovanje u osnovnim školama

Pozivaju se nastavnici osnovnih škola na području Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona, Unsko-sanskog kantona, Srednjebosanskog kantona/Županije Središnja Bosna i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da učestvuju u programu stručnog osposobljavanja nastavnog kadra za predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku kompetenciju neophodnu za uspješno ostvarivanje nastave građanskog obrazovanja u osnovnoj školi.

Program je namjenjen za osposobljavanje i stručno usavršavanje nastavnog kadra iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, koji je već uključen u nastavni proces od strane resornih ministarstava obrazovanja i pedagoških institucija.

Certifikacija nastavnika realizira se kao stipendijski program koji je finansiran grantom Američke ambasade u Sarajevu. U cilju održivosti programa i osposobljavanja novih kadrova od kandidata će se, između ostalog, tražiti i objektivna mogućnost rada u prosvjeti u narednih  15 godina.

ROK ZA PRIJAVU: 05.01.2013.

 

O programu certifikacije

Općenito je poznato da je uloga nastavnika od suštinske važnosti za unapređenje demokratskog učenja putem aktivnih, participativnih metoda stoga i uspjeh obrazovanja za demokratsko građanstvo i obrazovanja za ljudska prava u najvećoj mjeri zavisi od nastavnika. U tome cilju članom 9. Evropske povelje o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava donesenoj na Konferenciji ministara odgoja i obrazovanja Vijeća Europe u Ljubljani, 2010. utvrđuje se da su zemlje članice dužne osposobiti sve odgojno-obrazovne radnike za odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava tako da oni steknu temeljno znanje i razumijevanje toga područja te osposobljenost za upotrebu prikladnih metoda učenja i poučavanja. Polazeći od navedenog i efekata koje građansko obrazovanje ima u smislu poboljšavanja međusobnih odnosa, preuzimanja odgovornosti i tolerancije koji su veoma bitni za perspektivu demokratskog društva kojem težimo i za integraciju u evropsku zajednicu i prepoznavajući ključni značaj osnovnog školskog obrazovanja Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ je razvio program certifikacije nastavnika kojim bi se po uzoru na srednjoškolsko obrazovanje i po sličnom modelu poboljšalo građansko obrazovanje u osnovnoj školi.

Cilj Programa certifikacije je da učesnici razviju i budu u stanju da demonstriraju kompetencije (predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku) koje su neophodne za uspješno ostvarivanje ciljeva nastave građanskog obrazovanja u osnovnoj školi.

Teorijski dio programa čini instruktivna nastava realizirana kroz 40 kontakt sati instruktivne nastave i 60 sati individualnog rada. Module predaju univerzitetski profesori iz BiH i regiona, iskusni stručnjaci u navedenim naučno-stručnim oblastima. Teorijsko-metodički dio programa certifikacije realiziran je u skladu sa standardima bolonjskog procesa i verifikovan sa ukupno 6 ECTS kredita kako slijedi:

Moduli Predviđeni

kontаkt sаti

Individualni rаd Krediti premа ECTS-u
 1. Demokrаtijа, ustаvnost i orgаnizаcijа vlаsti u nаšoj zemlji

12

12

1.2

 1. Grаđаnstvo, liberаlizаm ljudskа prаvа i slobode, prаvdа i prаvosudni sistem

11

11

1.1

 1. Mediji i demokrаtijа

3

3

0.3

 1. Ekonomijа i globаlizаcijа

2

2

0.2

 1. Grаđаnskа vrlinа

3

3

0.3

 1. Učešće u grаđаnskom društvu i vlаsti

3

3

0.3

 1. Metodologijа nаstаvnog rаdа

6

26

2.6

UKUPNO

40

 

60

 

6

 

Nakon uspješno položenog teorijsko-metodičkog testa kandidati pristupaju izradi razvojnog portfolija – Praktikuma, koji čini obavezni praktični dio programa certifikacije.

 

Osnovni i posebni uvjeti – Profil kandidata

Osnovni uvjeti

Kandidati za program certifikacije trebaju ispunjavati sljedeće OSNOVNE uvjete:

–       Da su državljani Bosne i Hercegovine

–       Da imaju univerzitetsku diplomu završenog studija društvenih, humanističkih nauka

–       Da su radno sposobni i da im je u karijeri preostalo još minimalno 15 godina radnog staža

–       Da su redovan i aktivan nastavni kadar angažovan od strane resorsnih ministarstava obrazovanja i/ili pedagoške institucije/zavoda

Posebni uvjeti

Prilikom selekcije kandidata za program certifikacije biće razmatrani i POSEBNI uvjeti:

–       Da kandidat ima uspješno završenu osnovnu obuku iz programa „Osnovi demokratije“ i „Projekt građanin“

–       Da kandidat ima dokaz o uspješno završenim drugim programima stručnog usavršavanja za edukatora, koje realizira Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“

–       Da kandidat ima iznadprosječnu ocjenu rada (ističe se/posebno se ističe) koju daje stručni savjetnik pedagoške institucije/zavoda, odnosno resornog ministarstva obrazovanja

–       te druga posebna dostignuća nastavnika i ostvaren uspjeh u ovoj naučno-stručnoj oblasti

 

Troškovi programa

Program certifikacije realizira se kao stipendija Američke ambasade u BIH i uključuje pokrivanje troškova kandidata; smještaj  na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja teorijsko-metodičke instruktivne nastave, refundaciju troškova prevoza do mjesta održavanja instruktivne nastave, te angažman univerzitetskih profesora i mentora.

Kotizacija koja uključuje pristup programu i tri ispitna roka za teorijsko-metodički test, a koju plaća nastavnik iznosi 100,00 KM (slovima: jednastotinakonvertibilnihmaraka).

 

U prijavi kandidati trebaju dostaviti:

–          Popratno pismo (molba za učešće u programu)

–          Biografiju

–          Dokaz o završenom studiju

–          Potvrdu škole o radnom stažu i profesionalnom angažmanu

–          Ostale dokumente koji svjedoče o tome da kandidat ima uvjete koji su u konkursu naznačeni kao „posebni uvjeti“

 

Prijave se šalju poštom na adresu:

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“

Uz naznaku: ZA PROGRAM CERTIFIKACIJE NASTAVNIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Obala Maka Dizdara 5

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Prethodni sadržajLaboratorija demokratije
Naredni sadržajNajava: Certifikacija nastavnika osnovnih škola u Federaciji BiH

6 KOMENTARI

 1. Zaista mi je drago sto postoji mogucnost certifikacije nastavnika osnovnih skola.
  Misljenja sam da bi svi nastavnici koji predaju “Gradjansko obrazovanje”trebali imati mogucnost pohadjanja te nastave,bez obzira na profil strucne spreme ili staza.Te se nadam da cete moj prijedlog uvaziti.
  Igrom slucaja,odnosno kao trehnoloski visak sam rasporedjena da predajem ovaj predmet iako moj profil strucne spreme pripada prirodnim naukama.Predajem “Gradjansko obraz.”vec dvije godine i veoma me predmet dojmio i zainteresovao.Inace za nekoliko mjeseci imat cu 20 godina radnog staza.Nadam se da ce osnivac ovih predavanja razmisliti o prijedlogu.Planirala sam poslati svoja dokumenta na ovaj konkurs u nadi da cu imati sansu da prodjem na ovom konkursu.Sve pohvale za organizaciju ovakvog vida edukacije nastavnika.

 2. Poštovani, molila bih Vas za informaciju da li organizirate obuku profesora srednjih škola koji bi željeli da predaju predmet ” Demokratija i ljudska prava” kako bi dobili certifikat? Da li će uskoro biti organizirano i za profesore srednjih škola kao što je ovaj konkurs za Certifikaciju nastavnika osnovnih škola? I još jedno pitanje, da li mogu konkurisati na ovaj konkurs za osnovne škole, s obzirom da sam 8 godina radila u osnovnoj školi, a trenutno radim u srednjoj školi?
  Hvala

 3. Danas. 10.1.2013. god., ću vam poslati putem pošte svoju dokumentaciju u vezi programa certifikacije nastavnika osnovnih škola.
  S poštovanjem.

 4. Poštovanje
  Po zanimanju sam profesor historije, diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Tokom svog studija imao sam tokom dva semestra predmet DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA I i II, mešutim u školskim pravilnicima ne stoji da taj predmet mogu predevati i profesori historije. Molim Vas da mi odgovorite kako da riješim ovu zavrzlamu ?

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje