CETI 2019.: Rezultati završne provjere znanja i najbolji rezultat programa

172
0

Modularna obuka za predmetne nastavnike građanskog obrazovanja sa završnom provjerom znanja, u nekim dijelovima zemlje priznata i kao program certifikacije realizira se u dva segmenta: teorijsko-metodičku instruktivnu nastavu sa ulaznim i izlaznim testom – pismenom provjerom znanja i praktičnom radu nastavnika-kandidata na praktikum portfoliju.

Dana 17.01.2019. u Istočnom Novom Sarajevu nastavnici – kandidati novog ciklusa programa certifikacije pristupili su ulaznom testiranju. Cijela grupa je nakon pregleda ulaznih testova, po strukturi i načinu bodovanja identičnih završnoj provjeri znanja, ostvarila 1391,5 bodova, odnosno prosječan rezultat 28,98%.

Nakon instruktivne nastave koja je traja 80 kontakt sati predavanja i 40 sati individualnoga rada vidan je napredak ove grupe kandidata, koja je ostvarila prosječan rezultat od 61,16% sa ukupno osvojenih 2997 bodova. Za sve kandidate novog ciklusa certifikacije bio je ovo prvi redovni ispitni rok, a naredna dva planirana su kako slijedi:
II ispitni rok – avgust/kolovoz 2019.
III ispitni rok – januar/siječanj 2020.

Kod individualnih rezultata, nastavnici koji su već na prvom ispitnom roku zadovolji 67% i više stekli su pravo na izradu praktikum portfolija i uspješno okončali prvi dio ovog programa stručnog usavršavanja.

Najbolji ostvareni rezultat u ovom ciklusu Programa cerficikacije, a ujedno i najbolji rezultat ovog programa do sada je 93% a ostvario ga je kandidat koji je testu pristupio pod šifrom IC-138-KG/19.

Testu koji je održan dana 26.07.2019. pristupilo je i sedam (7) kandidata prethodnog/prethodnih ciklusa Programa certfikacije. Oni su ostvarili ukupno 511 bodova, odnosno prosječnu prolaznost uspjehom 63,87%.

Rok za žalbe i uvid u rad je sedam radnih dana od dana objave rezultata. Zahtjev za uvid u rad i prigovor na ocjenu kandidati mogu istaći elektronskom poštom na adresu info@civitas.ba, a iste nasloviti na mentora programa Zdravka Šunkić, CIVITAS Ured Banja Luka.

CERTIFIKACIJA, FINALNI REZULTATI

BR ŠIFRA BODOVA RANG
1 IC-138-KG /19 93,00 1.
2 IC-142-KG /19 83,50 2.
3 IC-111- KG /19 83,00 3.
4 IC-130- KG /19 81,00 4.
5 IC-136- KG /19 80,00 5.
6 IC-139- KG /19 79,50 6.
7 IC-118- KG /19 78,00 7.
8 IC-161- KG /19 77,00 8.
9 IC-143- KG /19 75,50 9.
10 IC-137- KG /19 75,00 10.
11 IC-162- KG /19 74,50 11.
12 IC-119- KG/19 74,00 12.
13 IC-123- KG /19 72,50 13.
14 IC-141-KG / 19 71,50 14.
15 IC-163-KG/19 71,00 15.
16 IC-121- KG /19 70,00 16.
17 IC-133- KG/19 69,50 17.
18 IC-128- KG/19 69,50 18.
19 IC-120- KG/19 69,00 19.
20 IC-151- KG/19 68,50 20.
21 IC-114- KG/19 68,00 21.
22 IC-155-KG/19 67,50 22.
23 IC-126-KG/19 67,50 23.
24 IC-160-KG/19 67,00 24.
25. IC-149-KG/19 67,00 24.
26. IC-124-KG/19 67,00 24.
27. IC-117-KG/19 67,00 24.
28. IC-131-KG/19 67,00 24.

__________________________________________________________________________________

29. IC-140-KG/19 59,00 25.
30. IC-116-KG/19 57,50 26.
31. IC-145-KG/19 57,00 27.
32. IC-132-KG/19 57,00 27.
33. IC-158-KG/19 56,50 28.
34. IC-115-KG/19 56,00 29.
35. IC-129-KG/19 54,50 30.
36. IC-153-KG/19 54,50 30.
37. IC-152-KG/19 52,50 31.
38. IC-148-KG/19 50,50 32.
39. IC-154-KG/19 47,50 33.
40. IC-147-KG/19 44,50 34.
41. IC-150-KG/19 44,00 35.
42. IC-122-KG/19 38,00 37.
43. IC-146-KG/19 36,50 38.
44. IC-159-KG/19 35,00 39.
45. IC-157-KG/19 32,50 40.
46. IC-125-KG/19 31,00 41.
47. IC-127-KG/19 26,00 42.
48. IC-144-KG/19 13,00 43.

RANIJE GRUPE – REZULTATI

49. IC-O65-IS12/18 72,00 1.
50. IC-054-IS12/18 68,50 2.
51. IC-062-IS12/18 67,50 3.
52. IC-046-IS12/18 67,00 4.
53. IC-103-R/18 67,00 4.
54. IC-053-IS12/18 67,00 4.

__________________________________________________________________________________

55. IC-026-IS12/18 51,50 5
56. IC-038-IS12/18 50,50 6.
57. IC-135-KG/19 41,00 7.

 

Prethodni sadržajCertifikacija 2019.
Naredni sadržajSrednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš – Svjetski dan izbora

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje