CIVITAS Godišnja konferencija Neum 2017. – Obavještenje autorima radova

169
0

Konkurs za izbor naučnih, stručnih, istraživačkih radova i primjera iz prakse

 

Obavještenje autorima radova

Obavještavamo autore radova pristiglih na konkurs za izbor naučnih, stručnih, istraživačkih radova i primjera iz prakse da su odabrani radovi koji će biti predstavljeni kao sadržaj plenarnih i paralelnih sesija CIVITAS Godišnje konferencije, kao i radovi koji će biti objavljeni u Biltenu ovog programa.

Molimo autore da posebnu pažnju obrate na upute za pripremu izlaganja.

Izlagači plenarnih sesija

Radovi prihvaćeni za prezentaciju u plenarnom dijelu programa trebaju biti prezentirani u trajanju do 30 minuta sa pratećom ppt prezentacijom. Ovi radovi mogu biti samostalne prezentacije ili se nadovezivati na druga izlaganja u povezanim tzv. blok-sesijama. Prezentacije je potrebno dostaviti najkasnije do četvrtka, 05.10.2017. godine mailom na adresu info@civitas.ba

Autori i radovi plenarnih sesija

prof. dr.sc. Hasanović Izudin “Evaluacija u nastavnom predmetu građanskog obrazovanja“

Tomić Stanislav, prof. „Nastava građanskog obrazovanja kao sekundarni agens političke socijalizacije mladih i njena uloga u tranziciji političke kulture u Bosni i Hercegovini“

 

Prihvaćeni radovi za uvodna izlaganja na paralelnim sesijama i diskusijama

Uz plenarne sesije, program ovogodišnje konferencije čine i paralelne diskusije. Ovaj dio programa osmišljen je na način da izlagači budu uvodničari panela na kojem se raspravlja o određenom užem problemu/temi. Sesije facilitiraju CIVITAS koordinatori koji će, zajedno s učesnicima, definirati preporuke te sesije i izložiti ih na zaključivanju konferencije. Zadatak je uvodničara da u kratkoj usmenoj prezentaciji predstave osnovno izlaganje svoga rada, a da se u radu prezentiranim nalazom služe kada odgovaraju na pitanja i tokom diskusije na temu paralelne sesije. Trajanje sesije je 90 minuta, od čega uvodno izlaganje traje 30, a diskusija i izvođenje preporuka 60 minuta. Vrijeme uvodnog izlaganja proporcionalno se dijeli izlagačima prema dostavljenim radovima, što znači da ukoliko sesija predstavlja tri pristupa izložena u tri rada, vrijeme za predstavljanje svakog rada je 10 minuta. Ukoliko je rad predstavio autorski tim, na njima je da dogovore način izlaganja. Svim učesnicima Godišnje konferencije ranije će biti dostavljeni radovi ovih autora u cjelosti.

 

Sesija A

Razvoj vještina kritičkog promišljanja društvenih i političkih zbivanja u formalnom obrazovanju

dr.sc. Mulaosmanović Nermin i mr. Selimović Admir „Međupredmetni pristup u razvoju interpersonalne i građanske kompetencije kod učenika“

Trepalovac Ismeta, prof. „Simulacije društvenih zbivanja u nastavi građanskog obrazovanja u srednjim školama“

 

Sesija B

Korelacija građanskog obrazovanja s drugim nastavnim predmetima

Travnjak Sabahudin, prof. „Korelacija s drugim nastavnim predmetima: Likovna kultura i angažirana umjetnost – Od grafita do portfolija“

Usejnovski Nermina, prof.  „Kako iz ponuđenih književnih tekstova u osnovnoj školi učiti o demokratiji i ljudskim pravima“

Omanović-Radmilović Hatidža, prof. „Vježba kritičkog razmišljanja o univerzalnim demokratskim vrijednostima u nastavi sociologije“

 

Sesija C

Razvoj interpersonalnih i građanskih kompetencija učenika kao prevencija vršnjačkog nasilja

Buševac Kimeta, prof. i Arapčić Adina, prof. „Uloga nastavnog predmeta građanskog obrazovanja u stvaranju društvene kohezije, promoviranju nenasilne komunikacije i jačanju odgovornog građanstva“

mr.sc. Šejla Bjelopoljak „Učenička i nastavnička debata kao metoda inoviranja nastavnog procesa s akcentom na prevenciju nasilja“

 

Sesija D

Građansko obrazovanje u razrednoj nastavi

Cerić Fuada „Kooperativno učenje o ljudskim pravima u razrednoj nastavi kroz rad u odjeljenskoj zajednici“

Forto Enisa “Priprema za čas iz predmeta Moja okolina: Prava djeteta“

Maksimović Snježana „Projekat Ja kao ravnopravan građanin demokratskog društva – aktivnost namjenjena razrednoj nastavi“

 

Radovi Biltena

Radovi koji daju dobar teorijsko-metodološki uvod paralelnim diskusijama biće objavljeni u biltenu konferencije, a autori su pozvani na učešće u programu:

  • Talović Sanela, prof. „Projektna nastava i razvoj interpersonalnih i građanskih kompetencija za odgovorno djelovanje građana i društve promjene“
  • Makota Sabina, prof. „Demokratski principi u službi obrazovanja odraslih“
  • Ahmethodžić Alma, prof. „Metode grupnog/skupnog učenja i istraživanja ciklusa javne politike u vannastavnim aktivnostima u školi“
  • sci. Delić Saša, Kusturica Semir „Metodika nastave građanskog obrazovanja“
  • Simaković Aleksandra „Debata u predmetnoj nastavi“
  • Ilić Dunja, prof. „Ponavljanje pravca romantizma u Europi“

 

Napomena

CIVITAS zadržava pravo uz konkursom odabrane radove u programu konferencije predstaviti i:

  • izvještaje i stručne nalaze ministarstava obrazovanja i prosvjetno-pedagoških zavoda
  • stručna izlaganja univerzitetskih stručnjaka i autora univerzitetskih udžbenika za građansko obrazovanje
  • radove objavljene u publikacijama i biltenima stručnih konferencija partnerskih organizacija, a koji se prema obrađenoj temi i predstavljenom sadržaju dovode u vezu s razvojem interpersonalnih i građanskih kompetencija
  • izvještaje nastavnika i stručnih saradnika o realizaciji drugih projektnih i programskih aktivnosti koje doprinose jačanju demokratske klime i kulture škole i razvoju interpersonalnih i građanskih kompetencija učenika i nastavnika

Prethodni sadržajGodišnja konferencija: U svojstvu domaćina, učesnicima će se obratiti prof.dr. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona
Naredni sadržajTuzlanski kanton

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje