CIVITAS godišnja konferencija posvećena temama iz oblasti građanskog obrazovanja

CIVITAS godišnja konferencija posvećena temama iz oblasti građanskog obrazovanja

Izvještava: Ivana Kešić, CIVITAS program manager

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji s Uredom za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BIH i ove godine organizira program stručnog savjetovanja i strateškog planiranja na teme iz oblasti građanskog obrazovanja.

Odgoj i obrazovanje za aktivno i odgovorno građanstvo i društvo promjena – od teorije do prakse“ radni je naziv ovogodišnje konferencije koja će se održati u Neumu, za vikend 13.-15. oktobra/listopada. 120 mjesta u programu konferencije rezervirano je za predstavnike agencija za obrazovanje, ministre obrazovanja i stručne saradnike, prosvjetno-pedagoške savjetnike i inspektore resornih ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda, univerzitetske profesore, stručnjake i istraživače, CIVITAS koordinatore školskog programa građanskog obrazovanja, predstavnike domaćih i međunarodnih organizacija koje djeluju u oblasti obrazovne reforme i osnaživanja škola za demokratsko i inkluzivno učenje, te pohvaljene nastavnike građanskog obrazovanja i autore stručnih radova pristiglih na konkurse koje je CIVITAS objavio u julu/srpnju, avgustu/kolovozu i septembru/rujnu ove godine.

Diskusiju o građanskom obrazovanju u programu ovogodišnje konferencije stavljamo u širi kontekst ostvarivanja socijalne kohezije i realizacije obrazovnih i općenito političkih prioriteta euro-atlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Europskim referentnim okvirom o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje predlaže se razvoj interpersonalnih i građanskih kompetencija tijekom cjelokupnog formalnog obrazovanja – što uz nastavni predmet građanskog obrazovanja zahtjeva i razvoj znanja, vještina i stavova koji čine ove kompetencije i kroz druge nastavne predmete, promicanje demokratskih vrijednosti kroz sve nastavne i vannastavne aktivnosti škole, jačanje demokratske klime i kulture školske zajednice, te unaprijeđenje građanskih kompetencija nastavnika i direktora škola.

Teme konferencije tako su podjeljene u tri cjeline koje se prožimaju kroz više plenarnih sesija, prezentacija, izlaganja i diskusija, a odnose se na:

– Nastavni predmet: ciljeve, organizaciju i ishode učenja nastave građanskog obrazovanja,

– Participativnu praksu, inkluzivno obrazovanje i demokratsku klimu i kulturu škole i

– Stručno osposobljavanje i razvoj građanskih kompetencija nastavnika i direktora škola.

O organizaciji i realizaciji nastave građanskog obrazovanja, izazovima u poučavanju za aktivno i odgovorno građanstvo, organizaciji takmičenja „Projekt građanin/Ja građanin“ i savremenim tehnikama i metodama učenja u predmetnoj nastavi građanskog obrazovanja izlažu predstavnici resornih ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda i pohvaljeni profesori. Autori stručnih i naučnih radova, resorni ministri obrazovanja, predstavnici agencija za obrazovanje i profesori javnih univerziteta govoriti će o razvoju građanskih kompetencija u obrazovanju i stručnom usavršavanju nastavnika i direktora škola, te razvoju demokratske klime i kulture školske zajednice.

Uz stručne i naučne radove objavljen je i poziv nastavnicima za dostavljanje osvrta, eseja i izvještaja o primjerima pozitivne prakse u razrednoj i predmetnoj nastavi koji će biti prezentirani kroz program paralelnih diskusija. Cilj ovog dijela programa koji moderiraju CIVITAS koordinatori i stručni saradnici je ukazati na postojanje dobrih praksi koje počivaju na izuzetnom angažmanu i kreativnosti pojedinaca, koji žele uskladiti odgojne potrebe učenika ovisno od njihovog uzrasta, interesovanja i sposobnosti s potrebama društvene sredine, te pozitivno utjecati na razvoj samostalne odgovorne i funkcionalne ličnosti – građanina demokratskog društva.

Svi zaključci i preporuke plenarnih sesija i paralalenih diskusija na naznačene teme će biti predstavljani na zatvaranju konferencije.

Za potrebe pripreme i organizacije programa, CIVITAS će otvoriti konferencijski E-bilten dostupan kao poddomena web stranice www.civitas.ba i Facebook stranica pod imenom „CIVITAS godišnja konferencija – Neum 2017.“ E-bilten služit će ne samo za najavu programa, već i predstavljanje svih radova i praksi pristiglih na konkurs, te objavljivanje izvještaja i preporuka konferencije, audio i video zapisa predavanja i prezentacija, te video materijala radionice „Izazov Kreativnog kutka konferencije“.

Organizacija konferencije finansirana je grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Koncept programa autorstvo je organizatora, a izneseni stavovi mišljenje su autora.

Photo by Sam Dean/