CIVITAS godišnja konferencija: Poziv za dostavljanje stručnih i naučnih radova

287
0

CIVITAS Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BIH najavljuje Konferenciju strateškog planiranja za školske programe građanskog obrazovanja koja će se održati u Neumu, za vikend 12.-14. oktobra 2018. Tradicionalno, očekuje se učešće resornih ministara obrazovanja, šefova vladinih odjela za obrazovanje, direktora pedagoških zavoda, prosvjetno-pedagoških savjetnika, univerzitetskih stručnjaka i koordinatora CIVITAS školskog programa građanskog obrazovanja.

Svake godine, u program strateškog planiranja uključeni su i predmetni nastavnici obaveznog nastavnog predmeta građanskog obrazovanja koji se izučava u višim razredima osnovne i završnim razredima srednje škole, te odgajatelji i nastavnici razredne nastave koji interdisciplinarno poučavaju četiri bazična koncepta programa Osnovni demokratije/demokracije u nižim razredima osnovne škole i institucijama za predškolski odgoj i obrazovanje. Od danas, za ovu grupu učesnika otvoren je javni poziv za dostavljanje radova po osnovu kojih se može steći status „učesnik“ ili „učesnik-predavač“ u programu ove Konferencije.

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje naučnih radova i stručnih članaka

na osnovu kojeg će biti odabrani učesnici i učesnici – predavači Godišnje konferencije strateškog planiranja za školske programe građanskog obrazovanja koju, u partnerstvu sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BIH, najavljujemo za vikend 12.-14. oktobra 2018. u Neumu. Tema konferencije je petogodišnja vizija razvoja i unaprijeđenja školskih programa građanskog obrazovanja.

Pravo učešća imaju
a) profesori obaveznog predmeta građanskog obrazovanja u završnim razrednima srednje škole
b) nastavnici predmetne nastave građanskog obrazovanja u višim razredima osnovne škole
c) odgajatelji i nastavnici razredne nastave koji poučavaju bazične koncepte programa „Osnovni demokratije/demokracije“

Prijave su ograničene na nastavnike državljane BIH i strance sa prebivalištem na teritoriju BIH, uključene u realizaciju nastave građanskog obrazovanja u školama koje djeluju na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Prednost pri izboru imaju nastavnici sa zvanjem mentora i trenera u CIVITAS Mreži edukatora građanskog obrazovanja.

Vrsta rada
za učesnike – predavače
a) naučni rad, koji uključuje nova saznanja i predstavljanje rezultata autorskog istraživanja
b) pregledni naučni rad, koji treba da sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja u kojem autor i sam učestvuje, te daje svoj doprinos s obzirom na već objavljene radove

za učesnike
b) stručni članak koji sadrži korisne priloge iz struke i za struku, a ne mora predstavljati izvorno istraživanje

Teme za dostavljanje radova:

  • Područja i metode za unaprijeđenje sadržaja i metodike nastave obaveznog predmeta građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama koji će doprinijeti osnaživanju građanskog aktivizma u društvu i dovesti do konkretnih demokratskih promjena
  • Metode i sredstva poticanja nastavnika na umrežavanje, stručno usavršavanje i javno djelovanje na polju zaštite statusa nastavnog predmeta i kvalitete nastavnog procesa građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama
  • Metode, izazovi i prilike za provjeru kvaliteta rada nastavnika i učeničkih postignuća u interdisciplinarnom programu „Osnovni demokratije/demokracije“
  • Izazovi i prilike za kvalitetnu provedbu praktične nastave građanskog obrazovanja u učionici i transparetnu organizaciju takmičarskog programa „Projekt građanin/Ja građanin“

Forma za dostavljanje radova
Radovi trebaju biti napisani u Microsoft Wordu i odgovarati karakteru konferencije (strateško planiranje – petogodišnja vizija za razvoj školskih programa građanskog obrazovanja).

Radove i sažetke pripremiti na (abecednim redom) bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku u Arial fontu, veličine 11 pts. Na istoj stranici sa sažetkom navesti puna imena autora, zvanje/a i kratku naraciju o biografiji – formalnom obrazovanju, stručnim i naučnim postignućima autora.

Radove dostaviti u elektronskoj formi, mailom na adresu info@civitas.ba.

U mailu obavezno naznačiti za koju od navedenih tema dostavljate rad.

Rok za slanje radova: ponedjeljak, 03.09.2018. do 17:00 sati

 

*** Termini nastavnik, profesor, ministar, direktor, odgajatelj, učesnik, predavač i drugi podjednako se odnose na oba spola

Prethodni sadržajDrugi redovni ispitni termin za polaganje teorijsko-metodičkog testa modularnog programa za nastavnike predmetne nastave građanskog obrazovanja
Naredni sadržajCertifikacija: Drugi ispitni rok

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje