CIVITAS modularna, uže – stručna obuka predmetnih nastavnika i nastavnica građanskog obrazovanja – predstavljamo mentore

103
0

Sutra u Sarajevu, u hotelu Hollywood na Ilidži počinje modularna obuka nastavnika_ca za predmetnu nastavu građanskog obrazovanja sa završnom pismenom provjerom znanja – Program certifikacije. Instruktivna nastava uživo će se održati od 16. do 19.02.2023. godine. Ovaj dio programa planiran je za one sadržaje koji traže simulaciju vježbi u učionici i aktivno učešće u diskusiji.

Nakon ovog dijela koji se održava u realnom vremenu i prostoru, dalji rad sa nastavnicima će se nastaviti u online formatu.

Kroz Program certifikacije ove godine će proći nastavnici iz Federacije BiH i Republike Srpske koji u osnovnim i srednjim školama poučavaju predmetnu nastavu građanskog obrazovanja.

Mentori programa koji će voditi nastavnike i nastavnice će biti Zdravko Šunkić i Jovana Petković – Aćimović.

Predstavljamo mentore programa:

Zdravko Šunkić je mentor ovog programa stručnog usavršavanja od prve generacije njegovih polaznika i polaznica. Cijeli svoj radni vijek posvetio je obrazovanju, radeći kao defektolog, pedagog i savjetnik. Jedan je od pionira CIVITAS Mreže edukatora, prvi predsjednik naše Skupštine, kasnije direktor Upravnog odbora, pa koordinator CIVITAS kancelarije u Banja Luci. Autor je i koautor naših programa, publikacija, mentor i trener. Razvio je instrumentarij za procjenu demokratske klime i kulture škole i bio dio CIVITAS istraživačkih timova za praćenje postignuća učenika i učenica u redovnoj nastavi građanskog obrazovanja, u Bosni i Hercegovini i regionalno.

Jovana Petković – Aćimović je profesorica filozofije, sociologije i građanskog obrazovanja. Živi i radi u Gacku. Uspješno je završila program uže – stručne obuke nastavnikai nastavnica građanskog obrazovanja i međunarodnu naprednu certifikaciju za učenje i podučavanje sadržaja predmetne nastave građanskog obrazovanja uz primjenu novih tehnologija i digitalnih alata. Mentorica je za hibridni model učenja i podučavanja u praktičnoj nastavi Projekt građanin/Projekat Ja građanin. Trenerica je i facilitatorica CIVITAS programa za promociju kulture mira u učionici građanskog obrazovanja i doprinosa koji učionice građanskog obrazovanja imaju i mogu imati u osnaživanju lokalne demokratije i održivog razvoja.

Prethodni sadržajPrvo izdanje CIVITAS eNovina
Naredni sadržajOdržana instruktivna nastava uživo novog ciklusa modularne, uže-stručne obuke predmetnih nastavnika i nastavnica građanskog obrazovanja

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje