Civitas program certifikacije za nastavnike građanskog obrazovanja u Federaciji BiH

213
0

Zahvaljujući kontinuiranoj podršci i pomoći Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Civitas je razvio i implementira institut certifikacije nastavnika građanskog obrazovanja u osnovnim školama Federacije BIH.

Teorijsko-metodički program certifikacije organizira se u Sarajevu, u period od 22.01.2013. do 26.01.2013. kao intenzivna petodnevna instruktivna nastava. Program je podjeljen u sedam (7) obrazovnih modula, koje podučava šest (6) eminentnih stručnjaka, bosanskohercegovačkih i stranih univerzitetskih profesora. Koncipiran je kroz 40 sati instruktivne nastave i 20 sati individualnog rada kandidata. Instruktivna nastava završava teorijsko-metodičkim testom koji će biti organiziran u nedjelju, 27.01.2013. Da bi prošao test kandidat mora zadovoljiti više od 67% rezultata i time ostvariti pravo na 6 ECTS kredita.

Za uspješno položen program certifikacije, kandidati koji polože test, trebaju pripremiti i zadovoljiti praktikum portfolio koji je sačinjen od demonstracije iskustva iz nastave, prezentacije vlastitog profesionalnog iskustva, te učešća u civilnom sektoru kroz volonterski rad i druge oblike građanske participacije.

Organizovanjem kvalitetnih programa stručnog usavršavanja nastavnika osiguravamo kvalitet nastave građanskog obrazovanja i doprinosimo dugoročnoj održivosti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

Prethodni sadržajNajava: Certifikacija nastavnika osnovnih škola u Federaciji BiH
Naredni sadržajJavni poziv mladima za nominaciju problema

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje