CIVITAS u brojevima: pregled rezultata programa u prethodnoj školskoj godini

141
0

Piše: Ivana Kešić

U Bosni i Hercegovini školski programi građanskog obrazovanja koje su razvili CIVITAS domaći i međunarodni stručnjaci dio su obrazovnih politika i nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama i fakultetima javnih univerziteta u Republici Srpskoj, Distriktu Brčko i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine.

U školskoj 2017./18. godini neki oblik nastave građanskog obrazovanja slušalo je 205 345 djece, učenika i studenata. Ukupan broj djece do sada uključene u školske programe građanskog obrazovanja u našoj zemlji je 1 273 376.

Na razvoju nastavnih sadržaja građanskog obrazovanja, praćenju učeničkih postignuća i kontinuiranom unaprijeđenju programa partnerski rade Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, ministarstva obrazovanja i pedagoški zavodi Republike Srpske, kantona Federacije Bosne i Hercegovine, Distrikta Brčko, javni univerziteti u našoj zemlji, škole i nastavnici, uz kontinuiranu stručnu i finansijsku podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Samo u prošloj školskoj godini neki oblik nastave građanskog obrazovanja slušalo je 1700 djece u pripremnoj nastavi, 202 645 učenika osnovnih i srednjih škola i više od hiljadu studenata javnih univerziteta u našoj zemlji.

– pregled programa prema obrazovnim nivoima

Za potrebe ovih nastavnih sadržaja donirano je 1.083.220 udžbenika.

CIVITAS obrazovni programi za odrasle

Za nastavnike koji izvode predmetnu nastavu građanskog obrazovanja realizira se obavezna modularna obuka sa završnom provjerom znanja, priznata i kao program certifikacije. Instruktivna nastava ovog programa traje 80 kontakt sati, a predavanja izvode profesori javnih univerziteta i međunarodni stručnjaci iz regiona i Sjedinjenih Američkih Država. Završni ispit organizira se u tri ispitna roka, a za uspješno položen teorijsko-metodički test nastavnici trebaju zadovoljiti minimalno 67%. Uz položen test od nastavnika se traži i izrada praktikum portfolija o praktičnom radu u nastavi.

Za nastavnike predmetne nastave provode se redovne jednodnevne, trodnevne i petodnevne modularne obuke. Modularne obuke za svaki od koncepata predškolskog programa građanskog obrazovanja provode se za odgajatelje i nastavnike razredne nastave. Obuke za program praktične nastave „Projekt građanin/JA građanin“ provode se za nastavnike ali i drugo nastavno i nenastavno osoblje koje se na prijedlog pedagoških zavoda priprema za ulogu sudija ekipnog takmičarskog programa.

Posebni programi obuke provode se za nastavnike-mentore i trenere za nastavnu oblast građanskog obrazovanja, a tokom 20 godina rada CIVITAS je realizirao i više obuka za direktore škola, pedagoge, roditelje, prosvjetno-pedagoške savjetnike i inspektore.

Do danas je u programu obuka uključeno 38 000 nastavnika različitih generacija i certifikovano 420 mentora i trenera

Svi navedeni programi finansirani su Grant sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Vlade Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).

Prethodni sadržajCIVITAS univerzitetski program: studentske tribine u Zenici, Mostaru i Banjoj Luci
Naredni sadržajSmotra malih građana – CIVITAS program ranog odgoja i obrazovanja

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje