CIVITAS vremenska crta – građansko obrazovanje u BIH od 1996. do danas

319
0
CIVITAS inicijativa u Bosni i Hercegovini osnovana je 1996. godine zajedničkim naporima Centra za građansko obrazovanje, Američke službe za informisanje (USIA) i Vijeća Evrope. Tokom školske 1996/97. godine, program je inicirao prve obuke, i CIVITAS u BiH je počeo da se formira kao partnerstvo koje je uključivalo Centar, Vijeće Evrope i obrazovne institucije iz Federacije i kantona/županija. Republika Srpska pridružila se 1997.godine, a prvo zajedničko takmičenje iz programa „Projekt građanin/Ja građanin“ održano je 1998. godine. Iste godine održana je prva godišnja konferencija strateškog planiranja.
Od 1996. godine CIVITAS u saradnji sa Vijećem Evrope i u partnerstvu sa obrazovnim vlastima djeluje na uključivanju građanskog obrazovanja u nastavne planove i programe u svim osnovnim i srednjim školama u BiH. Od 1999. godine, kantoni koji su provodili tada Federalni NPP uveli su predmet građansko obrazovanje u osmi razred osnovne škole čime je obuhvaćeno više od polovine ukupnog broja učenika osnovnih škola. Od 2000. godine Deklaracijom Konferencije ministara obrazovanja od 10. maja, donesena je odluka da se uvede nastavni predmet Demokratija i ljudska prava u sve škole u Bosni i Hercegovini. Vijeće Evrope, CIVITAS i druge organizacije pozvane su da pomognu u razvoju programa.
Ministarstva su nominovala članove tima za izradu NPP i modela obuke, a Civitas i Vijeće Evrope finansirali i facilitirali rad.
Od 2001. godine nastavni predmet „Demokratija i ljudska prava“ uveden je kao redovan, obavezni predmet u većinu srednjih škola, osim u kantonima koji rade prema NPP-u na hrvatskom jeziku gdje se sadržaj građanskog obrazovanja izučavaju u sklopu predmeta Politika i gospodarstvo, demokracija i ljudska prava.
Od 2008. godine odlukom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske uveden je nastavni predmet građanskog obrazovanja u osnovne škole Republike Srpske kao obavezni predmet u 6. razredu.
Od 2008. godine, program Osnovi demokratije izučava se kroz „Prve korake“ – četiri osnovna koncepta u predškolskom programu i nižim razredima osnovne škole, a kao nastavni predmet u višim razredima osnovne škole. Pod nazivom „Demokratija i ljudska prava“ građansko obrazovanje izučava se u srednjim školama i na javnim univerzitetima.
Praktična nastava „Projekt građanin“, odnosno „Projekat Ja građanin“ provodi se u osnovnim i srednjim školama, a izučava i u okviru univerzitetskog programa građanskog obrazovanja.
Prethodni sadržajDvadeset godina CIVITAS programa u BIH
Naredni sadržajCIVITAS u brojevima – prezentirano u programu Godišnje konferencije u Neumu 2016. godine

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje