DEMANT

170
0

Povodom upita studenata i nastavnika vezano za objavu na Facebook stranici koja nosi naziv Fakulteta političkih nauka Univerziteta Banja Luka Civitas objavljuje DEMANT u vezi sa najavom obuke za koju se od učesnika traži uplata novčane participacije u iznosu od 50,00 KM.

Civitas obrazovni programi ozbiljni su, akademski koncipirani, edukativni sadržaji za koje je jasno određen profil učesnika. Kao kriterij participacije uzima se prethodno znanje, obazovanje i iskustvo kandidata, a ne njihova spremnost i mogućnost da pokriju troškove vlastitog učešća. Certifikati se izdaju na osnovu postignutih, unaprijed poznatih ishoda obuke/treninga/certifikacije.

Na osnovu svega navedenog, Civitas demantuje bilo kakvu povezanost sa naznačenim oglasom i demantuje činjenicu da takav ili bilo kakav sličan program trenutno organizuje ili planira u banjalučkoj regiji.

Konkursi za sve naše programe objavljeni su na web stranici Civitasa (www.civitas.ba) i ovom profilu kao jedinim mjerodavnim izvorima informacija kada su u pitanju programi našeg Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava.

Napominjemo i to da se pojedinci često služe društvenim mrežama, kako bi se predstavljali s lažnim identitetima pa i profilima pojedinih institucije, te savjetujemo da se kontaktira i Fakultet političkih nauka u cilju dobijanja tačnih i provjerenih informacija.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Civitas tim

Prethodni sadržajRezultati I ciklusa za konkurs „Izbor najdemokratičnije škole“
Naredni sadržajKonkurs za tri programa unaprijeđenja kapaciteta stručnjaka u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava i mladih lidera demokratije

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje