Demokratska kultura društva i programi građanskog obrazovanja

200
0

Demokratska kultura društva odlučujuća je za djelotvorno funkcioniranje demokratske vlasti i ostvarivanje političkog razvoja demokratije, a postiže se kroz odgoj i obrazovanje za građanske kompetencije. U Bosni i Hercegovini nastavni sadržaji građanskog obrazovanja dio su redovnog interdisciplinarnog poučanja u predškolskim ustanovama i razrednoj nastavi osnovne škole, a kao zaseban nastavni predmet izučavaju se u višim razredima osnovne škole, srednjim školama i kroz studijske programe filozofije, politologije, prava, pedagogije i sociologije javnih univerziteta u našoj zemlji; Dio su Zajedničkih jezgri, od ranije određeni prema ishodima učenja i sa specifičnom interaktivnom metodikom nastave. Svake godine neki oblik nastave građanskog obrazovanja u školama, predškolskim i visokoškolskim ustanovama oba entiteta i Distrikta Brčko sluša 20 340 učenika i 1000 studenata. Proces institucionalizacije i osiguranja kvalitete za ove školske programe građanskog obrazovanja vodi Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u strateškom partnerstvu s Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država i stručnom partnerstvu s resornim ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima Vlade Republike Srpske, vlada kantona Federacije Bosne i Hercegovine, Odjelom za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta i javnim univerzitetima u našoj zemlji. Program je u bosanskohercegovačke škole uveden 1996. godine, za njegovu realizaciju do sada je obučeno 38 000 nastavnika.

Realizacija programa omogućena je grant sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Prvi univerzitetski eskpertni tim formiran je 2008. godine. Vodeći se interdisciplinarnošću građanskog obrazovanja činili su ga univerzitetski profesori filozofije, sociologije, politologije, prava i ekonomije. Ovaj tim proteklih je deset godina intenzivno radio na uvođenju nastavnih sadržaja građanskog obrazovanja u programe nastavničkih studija ali i drugih studija društveno-humanističkog područja javnih univerziteta. U program je uključeno svih osam javnih univerziteta, a pomenuti nastavni sadržaji izučavaju se kroz studijske programe Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Filozofskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, koji je prvi započeo realizaciju ovih sadržaja. Univerzitetski stručnjaci pomenutih fakulteta i profesori Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu proteklih su deset godina bili aktivno uključeni u praćenje rezultata i provedbu empirijskih istraživanja o postignućima učenika u školskim programima građanskog obrazovanja, razvoj programa modularnih obuka za nastavnike i saradnike u nastavi kao i realizaciju programa modularne obuke – doedukacije, priznate i kao program certifikacije za nastavnike predmetne nastave građanskog obrazovanja.

Zaključujući prvu dekadu zajedničkog univerzitetskog programa, pokrenuli smo ciklus diskusija – studentskih tribina kako bi se potakla rasprava o značaju i sadržaju univerzitetskog programa građanskog obrazovanja, studentskom aktivizmu i potrebi studenata za programima i praksama koje će ojačati njihove građanske kompetencije i osnažiti ih za aktivno i odgovorno građansko djelovanje unutar univerzitetske zajednice i u društvu općenito.

Prethodni sadržajPrva univerzitetska konferencija posvećena temama iz oblasti građanskog obrazovanja
Naredni sadržajPrva univerzitetska konferencija – Pismo studentima

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje