Demokratske i sigurne škole

177
0

Projekat „Demokratske i sigurne škole“ ima za cilj osnaživanje škola za jačanje demokratske klime i kulture školske zajednice u onoj mjeri u kojoj ona može biti prevencija vršnjačkom nasilju i drugim oblicima devijantnog i delikventnog ponašanja djece i mladih.

Različite škole imaju različite prakse putem kojih promoviraju sretno i zdravo odrastanje. Neke od ovih praksi rezultat su entitetskih i kantonalnih zakonskih rješenja, neke dio školskih pravilnika i drugih akata, a neke su rezultat učešća škola u različitim programima i projektima domaćih i međunarodnih organizacija.

U ovom projektu se ne ocjenjuje zatečno stanje, već ostvareni napredak svake škole.

Vodeći se instrumentarijem vrednovanja demokratske klime i kulture škole, školski timovi koje čine direktor škole, nastavnici, učenici i roditelji će raditi na planiranju i provedbi aktivnosti koje jačaju demokratičnost odnosa unutar škole i štite sigurno i sretno odrastanje.

Za potrebe projekta pokrenuli smo ovu web-poddomenu, kao platformu na kojoj će se „Ličnom kartom“ predstaviti sve škole učesnice projekta. Lična karta škole sadrži osnovne podatke historiji škole, obrazovnim programima koje škola provodi, broju učenika koji pohađaju školu, kao i načinu na koji su organizovani nastavni proces i vannastavne aktivnosti, saradnja sa drugim školama i zajednicom. Na istoj poddomeni škole će kasnije objavljivati izvještaje o aktivnostima koje provode vodeći se instrumentarijem za jačanje demokratske klime i kulture školske zajednice u korist prevencije svih oblika nasilja, devijantnog i delikventnog ponašanja djece i mladih.

Sve aktivnosti škola, učesnica projekta putem ove poddomene će biti javno i transparentno predstavljene učenicima, nastavnicima, roditeljima škola učesnica projekta, partnerskim školama projekta i javnosti. Učenicima, roditeljima i nastavnicima daje se mogućnost da svojim komentarima dopune dostavljene izvještaje, diskutuju o alternativnim mjerama i zajednički kreiraju optimalne modele kojima škola postiže uspjeh.

Na kraju projekta kroz samoevaluaciju i stručnu eksternu evaluaciju mjeri se napredak koji je škola postigla u odnosu na zatečeno stanje u trenutku prijavljivanja za učešće u ovom projektu. Procjene se rade prema instrumentariju koji je razvila stručna saradnica projekta i ekspert za ovu oblast dr.sci. Mersiha Kolčaković.

Piše: Adnan Nuhodžić

Prethodni sadržajKešić: Školski program građanskog obrazovanja i početak praktične nastave za učenike osnovnih i srednjih škola
Naredni sadržajPitali ste: Ko može i treba biti sudija Projekt građanin/Ja građanin takmičenja?

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje