Drugi ispitni termin i Praktikum portfolio sesija programa Certifikacije

261
0

Kandidati su zajedno s uposlenicima CIVITAS Ureda javno zahvalili mentoru programa Zdravku Šunkiću na stručnom doprinosu i pedagoškom mentorstvu i u ovom ciklusu.

U petak, 30.01.2015. u Sarajevu je održan drugi ispitni termin za polaganje teorijsko-metodičkog testa programa certifikacije i Praktikum portfolio instruktivna sesija. Testu je pristupilo 19 kandidata za predavanje nastavnog predmeta građanskog obrazovanja u srednjim školama i 43 kandidata za predavanje građanskog obrazovanja u osnovnim školama. Svi kandidati prethodno su uredno odslušali teorijsko-metodičku instruktivnu nastavu od 12 (za srednje škole), odnosno 7 modula (za osnovne škole).

Certifikacija nastavnika realizira se kao stipendijski program koji je finansiran grantom Američke ambasade u Sarajevu. U cilju održivosti programa i osposobljavanja novih kadrova u svakom se ciklusu certifikacije javnim konkursom odabere do 20% polaznika, svršenih diplomanata pedagoških akademija i drugih fakulteta sa studijima nastavničkog smjera koji su bez radnog iskustva ili imaju do 5 godina radnog iskustva. Preostalih 80% kandidata predlažu resorna ministarstva obrazovanja i pedagoške institucije na osnovu dosadašnjeg angažmana nastavnika u nastavi predmeta Građansko obrazovanje, odnosno Demokratija i ljudska prava. Svi kandidati moraju zadovoljiti osnovne uvjete kao što su status državljanina BIH, završen dodiplomski studij i položena pedagoška grupa predmeta, odnosno stečeno zvanje nastavnika. Program certifikacije studijsko je usavršavanje za nastavnike koji im pomaže da razviju i budu u stanju demonstrirati predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku kompetenciju,  koje su neophodne za uspješno ostvarivanje ciljeva nastave građanskog obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Po završetku teorijsko-metodičkog dijela programa, odnosno nakon uspješno položenog testa kandidati pristupaju praktičnom dijelu programa. Zbog toga je po završetku ovog ispitnog roka za sve kandidate koji su ranije položili test održana Praktikum portfolio instruktivna sesija. Kandidati koji su taj dan pristupili testu imali su pravo prisustvovati i instruktivnoj sesiji, no rad na portfoliju mogu započeti tek nakon što dobiju rezultate testa i osvoje više od 67% što je donja granica za prolaz. Kako je pojašnjeno na instruktivnoj sesiji, Praktikum portfolio svakog kandidata sastoji se od tri cjeline. U prvoj nastavnik kroz obradu tri (za osnovnu školu), odnosno četiri lekcije (za program u srednjoj školi) demonstrira primjenu stečenih znanja i razvijenih vještina. Lekcije je kandidat obavezan odabrati iz različitih koncepata programa i za svaku od njih pojasniti temu i ciljeve, korištene izvore i literaturu te izvijestiti o primjeni nastavnih sredstava i učila, angažmanu učenika i postignutim rezultatima. Uz samoevaluaciju i izvještaj koji priprema nastavnik, njegov rad ocjenjuje i kolega-promatrač i stručni savjetnik pedagoškog zavoda. Svoje ocjene unose u posebno pripremljen obrazac, a njihove nalaze nastavnik-kandidat prilaže svojim izvještajima. Drugi dio portfolija odnosi se na aktivno učenje, nastavnikov angažman u školi i zajednici u kontekstu primjene stečenih znanja i vještina izvan sfere učionice građanskog obrazovanja, što je ocjenjivano u prvom dijelu portfolija. U ovom se dijelu također daje prilika učenicima da ocijene i komentiraju nastavnika i njegov rad. Posljednji, treći dio odnosi se na profesionalni razvoj i stručno usavršavanje, odnosno diseminaciju znanja koje je nastavnik stekao kroz program stručnog usavršavanja; nastavnik izvještava o održanim sastancima sa kolegama nastavnicima, predstavnicima aktiva i iznosi plan profesionalnog razvoja i stručnog usavršavanja.

Rezultati teorijsko-metodičkog testa će biti poznati u roku od 30 dana, dok je vrijeme izrade Praktikum portfolija šest mjeseci pa se prvi rezultati očekuju početkom školske 2015./2016. godine.  

Ivana Kešić

Prethodni sadržaj2015 Regional Conference
Naredni sadržajCIVITAS dječiji dan: Za subotu, 7.02.2015. najavljena Smotra malih građana

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje