Eksterno vrednovanje za procjenu demokratičnosti školske kulture

163
0

U Sarajevu je, 11.10.2013. održan prvi sastanak Komisije za eksterno vrednovanje uspjeha škola u projektu Izbor najdemokratičnije škole. Prema ranije usvojenom instrumentariju za praćenje demokratičnosti školske kulture i klime i po osnovu slobodnog prijavljivanja škola za učešće u pilot fazi projekta, odabrano je 10 najuspješnih osnovnih i srednjih škola, koje su u školskoj 2012./2013. provele niz aktivnosti za jačanje demokratskih procedura, demokratičnosti međuljudskih odnosa i odgojno-obrazovne kulture škole. Deset odabranih u narednih mjesec dana posjetiti će tročlana komisija koju čine dva stalna člana, stručna saradnika na projektu i treći pridruženi član, predstavnik pedagoškog zavoda i/ili ministarstva obrazovanja iz institucije koje ima nadležnosti na teritoriju na kojem je registrovana i djeluje škola učesnica projekta.

Podsjećamo, ranije je kroz ovaj projekt razvijen edukativni modul „Demokratska kultura i klima škola“ prema kojem su izvršene obuke za 350 učenika, nastavnika, roditelja i članova uprave iz 60 osnovnih i srednjih škola. Učesnici obuka po povratku u svoje školske i lokalne zajednice planirali su i realizirali niz aktivnosti koje trebaju ojačati demokraitčnost školske zajednice i okruženja.

Uz postojeće programe razvoja i unapređenja demokratskih odnosa u školama, cilj ovog programa je da sa svojim sadržajima, smjernicama i kriterijima osigura široku provedbu demokratskih vrijednosti, principa i prakse u cijeloj školi. Između ostalog, to podrazumijeva da škole, učesnice projekta, omoguće značajniju saradnju i otvorenost prema lokalnoj zajednici i roditeljima, kako bi se i oni uključili u proces razvoja škole. U školama koje primjenjuju ova demokratska načela nastavnici, pedagozi, učenici i roditelji će aktivno učestvovati u donošenju odluka i stvaranju što demokratičnije atmosfere u školi, te će poticati samosvijest, kritičko razmišljanje, cjeloživotno učenje, slobodu izbora, interkulturalni dijalog, poštivanje različitosti i inkluzivnost, te kulturu mira.

 

Odluka o imenovanju Komisije za eksternu evaluaciju INDS

Prethodni sadržajPrvi naučno-stručni Institut za obrazovne standarde
Naredni sadržajRezultati takmičenja Izbor najdemokratičnije škole

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje