Najave, Novosti

Festival dječijih prava u Srebreniku

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 20. novembra 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta, međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelom svijetu. Konvenciju je potpisalo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području ljudskih prava u historiji.

Konvencija je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje stranke na pridržavanje njenih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratifikovale.

Prava djece nemaju rok trajanja. Ona su univerzalna i svevremenska.

O pravima djeteta u ime CIVITAS Mreže i ove godine govore naši najmlađi – učenici i alumni CIVITAS školskih programa građanskog obrazovanja u Prvoj osnovnoj školi Srebrenik, pod mentorstvom naših sjajnih pedagoga Adine Arapčić i Kimete Buševac, koji su i ove godine organizovali javno okupljanje – protest kako bi govorili o svojim pravima i ukazali na odgovornosti vlasti u zaštiti i promicanju prava djece. Uz javno okupljanje, učenici će u toku dana preuzeti i odgovorne uloge kada će im ključeve i svoja radna mjesta predati nastavnici, uprava škole i drugih javnih ustanova. Prošle godine, svoje odgovorne zadaće povjerila im je i policija.

Sadržaj još nije komentarisan.

Dajte svoje mišljenje