Finalna smotra “Projekt građanin/Projekat Ja građanin” 2021

675
0

U saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, najavljujemo 24. redovnu i drugu virtualnu Finalnu smotru “Projekt građanin/Projekat Ja građanin” praktične nastave nastavnog predmeta građanskog obrazovanja koju svake godine pohađaju učenici osnovnih i srednjih škola u učionicama diljem zemlje.

Finalna smotra, školski programi građanskog obrazovanja i CIVITAS stručna usavršavanja za nastavnike dio su USAinBIH obrazovnih programa, stručno, administrativno i finansijski podržanih kroz grant sredstva Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Školske, nastave sadržaje građanskog obrazovanja i programe dokvalifikacije i permanentnog stručnog usavršavanja nastavnika CIVITAS planira i realizira u saradnji s obrazovnim vlastima:

  • resornim ministarstvima obrazovanja Vlade Republike Srpske
  • Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske
  • resornim ministarstvima obrazovanja, njihovim pedagoškim službama, pedagoškim      zavodima i zavodima za školstvo vlada kantona Federacije Bosne i Hercegovine
  • Odjelom za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta.

“Projekt građanin/Projekat Ja građanin” praktična nastava potiče učenike na primjenu naučenog, primjenu stečenih građanskih kompetencija, na istraživanje konkretnih problema u zajednici, analizu prednosti i nedostataka postojeće javne politike – kao svega što vlast čini kako bi riješila neki problem i adekvatno odgovorila na potrebe svojih građana. Učenici ispituju i sve alternativne politike – mjere koje predlažu i zagovaraju opozicija, nevladine organizacije, različite interesne grupe, grupe za pritisak, stručnjaci ili mjere drugih zemalja, koje bi se mogle, uz uvažavanje demografskih specifičnosti svakog društva, uspješno primijeniti i u našoj zemlji.

Kao rezultat višemjesečnog istraživačkog i zagovaračkog rada, svako odjeljenje nove generacije učenika, koji te godine slušaju nastavni predmet građanskog obrazovanja, predstavlja svoju politiku razreda i razredni portfolio u kojem govore o najznačajnijim nalazima svojih istraživanja, analizama ustavnosti, zakonitosti i učinkovitosti postojećih i potencijalnu alternativnih mjera javne politike, te o tome kako su i kome adresirali svoje prijedloge za rješenje problema i vodili aktivnu kampanju javnog zagovaranja za usvajanje predloženih mjera.

Nakon školskih takmičenja i takmičenja škola, pobjednici kantonalnih i regionalnih takmičenja svoje politike razreda imaju priliku predstaviti u programu Finalne smotre, kao predstavnici Osnovnih (kategorija I) i Srednjih (kategorija II) škola Distrikta Brčko, 10 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, 7 regija za takmičenje Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske.

Poštujući propisane mjere i odluke nadležnih institucija vlasti, brinući za zdravlje i dobrobit naših učenika i nastavnika, istovremeno, potičući primjenu novih tehnologija i digitalnih alata u tradicionalnoj i online učionici, i ove smo godine, novoj generaciji našeg školskog programa građanskog obrazovanja, ponudili online model takmičenja, revidiranu verziju obrasca digitalnog portfolija i didaktičko-metodički dodatak priručniku za nastavnike o tome kako voditi “Projekt građanin/Projekat Ja građanin” praktičnu nastavu u online i hibridnom modelu učenja i poučavanja.

36 najuspješnijih školskih timova i razrednih politika, koje oni zagovaraju planiramo predstaviti i ove godine, u svečanom programu Finalne smotre.

Premijerno prikazivanje programa 24. redovne i druge virtualne Finalne Smotre, učenici, njihovi roditelji i nastavnici pratiti mogu na web-LMS platformi CIVITAS Online Učionice. Isti sadržaj će se prenositi i na Youtube kanalu i Facebook stranici našeg Centra.

 

Prethodni sadržajPrenosimo: Obrazovna reforma ključna je za buduću stabilnost i prosperitet BiH
Naredni sadržajOdržana 24. Finalna smotra “Projekt građanin/Projekat Ja građanin”

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje