Godišnja konferencija: Mreža predstavila osnovne zaključke i preporuke

247
0

neum-100-7-1

U Neumu je za vikend 21.-23. oktobra 2016. u saradnji sa Uredom za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BIH održana Osamnaesta godišnja konferencija CIVITAS školskog programa građanskog obrazovanja. Konferenciju je svečano proglasila otvorenom Leah Pease, nova direktorica Ureda za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Pease je do sada radila u misijama američkog State Departmenta u Karakasu, Venecueli, Belfastu u Sjevernoj Irskoj i misiji SAD-a pri NATO savezu u Briselu. Diplomirala je na Univerzitetu Harding, magistrirala javnu politiku na Univerzitetu Pepperdina, a prije pridruživanje State Departmentu radila kao profesor španskog jezika i društvenih nauka. U svom uvodnom obraćanju Pease je naglasila značaj obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo i istakla stručnu i finansijsku podršku koju je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država preko CIVITAS programa dala za nastavu građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama oba entiteta i Distrikta Brčko.

Mreža koju je na ovoj konferenciji predstavljalo 128 organizatora, partnera, ministara, savjetnika, inspektora, stručnjaka i profesora građanskog obrazovanja trodnevni rad Osamnaeste godišnje konferencije završila je preporukama za unaprjeđenje kvalitete predmetne nastave građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, udžbeničke literature i realizacije takmičenja iz praktičnog dijela programa „Projekt građanin/Ja građanin“. Kroz preporuke i zaključke konferencije inicirano je formiranje posebnih radnih tijela za definiranje modela kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika, vrednovanja programa stručnog usavršavanja i mjerenja postignuća učenika kod interdisciplinarnog pristupa razvoju ključnih kompetencija u razrednoj nastavi osnovne škole.

Kao što je i najavljeno, o rezultatima evaluacije koju je provela ambasadina nezavisna komisija, izvještavali su mr. Drew Gibiln, ataše za kulturu i obrazovanje i mr.sc. Rahela Dzidić, specijalista za obrazovanje Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a. Rezultate empirijskih istraživanja učeničkih postignuća prezentovali su su prof.dr. Izudin Hasanović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i članovi istraživačkog tima prof.dr. Lejla Kafedžić i ass. Sandra Bjelan Guska, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

CIVITAS Bosne i Hercegovine zahvaljuje svim učesnicima na izdvojenom vremenu, radu i predloženim smjernicama za unaprijeđenje kvalitete programa. Posebnu zahvalu želimo uputiti dr.sc. Rašidu Hadžoviću, ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i Adnanu Husiću, pomoćniku ministra Ministarstva civilnih poslova BIH koji su uz sve ranije preuzete obaveze i ispunjen raspored izdvojili vrijeme i obratili se Mreži obrazovnih vlasti, univerzitetskih stručnjaka i profesora građanskog obrazovanja povodom 20 godina CIVITAS programa u BIH.

Na istaknutom doprinosu i dosadašnjoj saradnji zahvaljujemo Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje koju su na otvaranju konferencije predstavljale mr.sc. Marija Neletilić, šefica Odjela za izradu Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u BiH i stručna savjetnica Danica Vasilj.

Zadovoljstvo nam je da su učešće u programu Osamnaeste godišnje konferencije uzeli i Dane Malešević, ministar prosvjete, nauke i kulture Republike Srpske, Mara Matkić predstojnica Pododjela za predškolsko i osnovno obrazovanje Vlade Brčko Distrikta, Džeraldina Marjanović iz Federalnog ministarstva obrazovanja, Ljubo Tomić, tajnik Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Zapadnohercegovačke Županije, prosvjetna inspektorica Zorica Raguž Osmanagić iz Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske i prosvjetne inspektorice Refija Kulašin i Nezira Fuško iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjebosanskog kantona, stručni savjetnici u ministarstvima za obrazovanje Ana Čavar za Zapadnohercegovačku Županiju, Fuad Mešanović i Jasmin Bajrić za Tuzlanski kanton, Amira Kunovac-Borovac za Bosansko-podrinjski kanton Goražde, direktori pedagoških zavoda Predrag Damjanović za Republički pedagoški zavod Republike Srpske, Dika Makota za Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Dina Borovina za Kanton Sarajevo, Ejub Alagić za Unsko-sanski kanton, te savjetnici i stručni saradnici pedagoških zavoda Milica Titelski za Republiku Srpsku, Izet Numanović za Tuzlanski kanton, Mirza Čehajić za Zeničko-Dobojski kanton, te Nusert Omerika i Ahmed Husić za Hercegovačko-neretvanski kanton.

Na osnovu javnog poziva za dostavljanje autorskih radova i prema evidenciji o uspjehu u radu ostvarenom u školskoj 2015./16. godini u programu Konferencije predstavljeni su autorski radovi nastavnika koji predaju nastavni predmet građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.

Univerzitetski program predstavili su prof.dr. Mile Ilić, Filozofski fakultet Banja Luka, prof.dr. Ranko Božičković, prorektor za nastavu Univerziteta Istočno Sarajevo, prof.dr. Faruk Kozić, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, a učešće u radu uzeli su i prof.dr. Emir Vajzović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Genc Trnavci, Pravni fakultet Univerziteta Bihać, Daliborka Škipina i Jelena Bozalo, viši asistenti Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo.

Rad konferencije pratili su CIVITAS Studentska Mreža i predstavnici osam organizacija civilnog društva.

Preporuke i zaključke CIVITAS će objaviti 15 dana od dana zaključivanja konferencije nakon što se o transkriptu iznošenja preporuka izjasne svi učesnici.Prethodni sadržajAdnan Husić, pomoćnik ministra Ministarstva civilnih poslova prvi uvodničar Osamnaeste godišnje konferencije
Naredni sadržajLittle Citizens Showcase

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje