Godišnja konferencija: U svojstvu domaćina, učesnicima će se obratiti prof.dr. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona

227
0

Na otvaranju Godišnje konferencije posvećene temama iz oblasti građanskog obrazovanja u organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i Ureda za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BIH, u svojstvu kantonalnog domaćina, učesnicima će se obratiti prof.dr. Rašid Hadžović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Programu Godišnje konferencije koja je najavljena za vikend 13.-15.10.2017. prisustvovat će resorni ministri obrazovanja, direktori pedagoških zavoda, predstavnici agencija za obrazovanje, prosvjetno-pedagoški savjetnici, inspektori, univerzitetski profesori, autori stručnih i naučnih radova iz oblasti građanskog obrazovanja i pohvaljeni nastavnici koji predmetnu nastavu građanskog obrazovanja izvode u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Program konferencije podijeljen je na plenarne i paralelne sesije na kojima će se govoriti o značaju razvoja građanskih kompetencija u procesu cjeloživotnog učenja, predmetnom i interdisciplinarnom pristupu razvoju građanskih kompetencija učenika, ishodima učenja prema Zajedničkim jezgrama NPP-a za građansko obrazovanje, praktičnoj nastavi građanskog obrazovanja, demokratskoj klimi i kulturi škole i programima stručnog usavršavanja za nastavnike iz oblasti integrisane u nastavne planove i programe za osnovno i srednje obrazovanje.

Kao kantonalni domaćin konferencije čija je organizacija najavljena u Neumu, učesnicima će se obratiti prof. dr. Rašid Hadžović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ministar Hadžović ranije je obavljao dužnosti asistenta, docenta i prodekana za nastavno-naučni rad Građevinskog fakulteta i predsjednika Upravnog obora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Kao stipendista programa JFDP (Junior Faculty Development Program), pod pokroviteljstvom Vlade SAD, bio je na specijalizaciji u akademskoj 2004./’05. godini na Odsjecima za građevinarstvo Inženjerskih fakulteta na Univerzitetu Missouri – Columbia i Univerzitetu California – Berkeley. Učestvovao je u izradi značajnog broja privrednih, te stručnih i naučnih projekata iz oblasti građevinarstva pri Građevinskom fakultetu. Spoljni je saradnik Turske agencije za koordinaciju i saradnju – TIKA na velikom broju građevinskih objekata širom Bosne i Hercegovine. Spoljni saradnik na Univerzitetu u Zenici, Politehnički fakultet, Odsjek za građevinarstvo. Autor je više naučnih i stručnih radova objavljenih u časopisima i na međunarodnim konferencijama.

 

Prethodni sadržajStručni Radovi: Međupredmetni pristup u razvoju interpersonalne i građanske kompetencije kod učenika
Naredni sadržajCIVITAS Godišnja konferencija Neum 2017. – Obavještenje autorima radova

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje