Građanske kompetencije učenika i izazovi savremene učionice, gost uvodničar prof.dr. Elvir Kazazović

190
0

Gost uvodničar plenarne sesije „Građanske kompetencije učenika i izazovi savremene učionice“ u programu redovne godišnje konferencije strateškog planiranja, u organizaciji CIVITAS Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava i Ureda za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država je prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Vlade Kantona Sarajevo.

U Kantonu Sarajevo nastava građanskog obrazovanja provodi se kao redovni i obavezni nastavni predmet u svim osnovnim i srednjim školama. Takmičenje iz praktične nastave ovog predmeta planirano je Kalendarom školskih takmičenja i realizira se uspješno uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te u partnerstvu sa odjelima za obrazovanje općina koje daju finansijsku i logističku podršku. U predškolskim ustanovama Kantona Sarajevo uspješno se provodi program ranog upoznavanja sa osnovnim demokratskim konceptima: Autoritet, Pravda, Privatnost i Odgovornost, a ranije je realiziran i program mobilnih igraonica koji je u pripremnu nastavu za osnovnu školu uključio djecu iz posebno ugroženih socijalnih kategorija i djecu pripadnike romske nacionalne manjine. Univerzitet u Sarajevu, na Fakultetu političkih nauka, a djelomično i u studijskim programima Pravnog, Ekonomskog i Filozofskog fakulteta priprema buduće nastavnike i akademske građane za poučavanje i rad u duhu univerzalnih demokratskih vrijednosti, dok je u program stručne dokvalifikacije koji se realizuje kao CIVITAS modularni program certifikacije i do sada uspješno uključeno više stotina nastavnika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

U svom izlaganju ministar Kazazović će govoriti o osavremenjivanju škola i školskih nastavnih i vannnastavnih aktivnosti, uvođenju elektronskih dnevnika i jačanju procedura za transparentan rad škola i izbor školske uprave čime se direktno doprinosi jačanju demokratičnosti klime i kulture škole i potiče učenike na učenje, kreativni rad i demokratsko djelovanje. Podsjećamo, upravo je Gimnaziji Obala iz Sarajeva pripala nagrada u izboru za najdemokratičniju školu u BIH koju je proveo CIVITAS školske 2014./15. godine.

Profesor Kazazović će predstaviti i programe podrške naučno-istraživačkoj djelatnosti i stručnom usavršavanju u Kantonu Sarajevo kao i dodjelu priznanja izvanrednosti za učenike i nastavnike u nastavnim i drugim školskim aktivnostima.

Poseban osvrt ministar će dati na aktivnosti koje doprinose jačanju demokratskih procedura odlučivanja kroz ilustrativne primjere ostvarene saradnje sa vijećima roditelja, pedagoga i uključivanje nastavnika i njihovih stručnih aktiva u sve cikluse obrazovne reforme.

Prethodni sadržajPrimjeri uspješne prakse: Ministar Damir Žuga o građanskom obrazovanju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
Naredni sadržajEducation for active and responsible citizenship and social change: From theory to practice

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje