Ibričić: Studentski istraživački projekti u svim dijelovima zemlje

195
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BIH tokom mjeseca decembra je pokrenuo organizovano uključivanje studenata u naučno-istraživački rad na 8 javnih univerziteta u BiH. Studentima će se tako dati prilika da svoje radove, zaključke i preporuke predstave na univerzitetskoj konferenciji koja je planirana sredinom mjeseca januara 2020.

Provođenje istraživačkih projekata, u sklopu kojih studenti istražuju i probleme javne politike i političku participaciju mladih u procesima javnog odlučivanja najbolji je način osnaživanja budućih mladih intelektualaca za očuvanje demokratskih vrijednosti u društvu. U program je uključeno oko 100 studenata, organiziranih u 8 istraživačkih timova na svim javnim univerzitetima u našoj zemlji.  Istraživački projekti se rade na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić u Mostaru i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostar, Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici a svaka grupa studenata je pod mentorstvom profesora i dekana navedenih fakulteta.

Tim Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru bavi se pitanjem učešća studentske omladine Mostara u kreiranju visokoškolske politike na prostoru Hercegovine. Mentor grupe je prof. dr Asim Peco. Cilj ovog istraživanja jeste utvrditi da li i u kojoj mjeri studenti učestvuju u kreiranju obrazovnih politika, te stepen njihove zainteresiranosti za ovu problematiku.

Studenti studija politologije Sveučilišta u Mostaru pod mentorstvom dr. sc. Damirke Mihaljević istražuju temu „Politička participacija mladih“.

Studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, pod mentorstvom prof dr. Draženka Jorgića  obrađuju i istražuju temu i problem „Stipendiranje studenata prvog ciklusa studija“. Prema njihovom nacrtu istraživačkog projekta, suštinski problem ovog istraživanja jeste identifikovanje prednosti i nedostataka mjera javnih politika koje regulišu ovo pitanje, jer je evidentna (ne)ravnopravnost stipendiranja studenata privatnih i državnih fakulteta kako na lokalnom tako i na entitetskom nivou. Ovaj problem za sobom povlači i problem zapošljavanja studenata privatnih i državnih fakulteta, stoga ova grupa istražuje  zakonsku i podzakonsku regulativu, javno mnijenje i mišljenja eksperata o mjerama javne politike koje reguliše stipendiranje studenata.

Sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gdje je mentor prof. dr. Izudin Hasanović istraživat će se tema „Uticaj participacije građana/studenata na javnu politiku u Bosni i Hercegovini“.

Na Filozofskom fakultetu u Zenici prof. dr. Faruk Kozić radit će sa studentima istraživanje problema nedostatka prakse na visokoškolskim ustanovama.

Doc. dr. Danijela Milinković  i Doc. dr. Daliborka Škipina sa studentima Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu istraživat će temu „Uslovi studiranja i života mladih Sarajevsko-romanijske regije, perspektive i preporuke“.

Prof. dr Lejla Kafedžić i doc. dr Sandra Bjelan Guska na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa studentima će raditi istraživanje koje se tiče zaštite prava djece u Bosni i Hercegovini u svjetlu 30 godina UN Konvencije o pravima djeteta.

Studentski tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću pod mentorstvom prof. dr. Nevzeta Veladžića će obrađivati aktuelnu temu i raditi istraživanje pod nazivom „Percepcija građana USK-a o migrantima i odnosu institucija (kako državnih tako i lokalnih) prema ovom pitanju.“

Studenti će imati priliku da prezentiraju rezultate svojih istraživanja na Univerzitetskoj konferenciji koja je najavljena u drugoj polovini mjeseca januara 2020 godine.

Haris Ibričić, koordinator projekta

 

Prethodni sadržajPredstavljamo predavače Programa certifikacije: dr. sc. Damirka Mihaljević i Amir Hodžić, profesor
Naredni sadržajCertifikacija: O ustavu i strukturi vlasti učimo s profesorom Kasimom Trnkom

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje