Institut certifikacije: Rezultati konkursa

274
0

PREMA NOMINACIJAMA NADLEŽNIH PEDAGOŠKIH SLUŽBI

 U skladu sa dogovorenim profilom nastavnog kadra koji treba predavati građansko obrazovanje, nadležne pedagoške institucije Komisiji su dostavile svoje nominacije. Predloženi nastavnici samom nominacijom postaju kandidatima programa certifikacije, a pismenim putem će biti obavješteni o datumu početka i rasporedu teorijsko-metodičke instruktivne nastave.

Komisija je zadržala pravo da institucijama koje su izvršile nominaciju uputi mišljenje ukoliko nije saglasna sa predloženim profilom kandidata.  

 

Na osnovu samostalnih prijava nastavnika, a prema osnovnim uvijeta JAVNOG KONKURSA/NATJEČAJA odabrani su slijedeći kandidati:

 

KANTON SARAJEVO

Program za osnovne škole

Murveta Begić, Ilijaš

Anela Moco, Hadžići

Naila Uzunović Hasičić, Sarajevo

Samra Muminović, Sarajevo

 

Program za srednje škole

Lejla Karahodžić, Sarajevo

Esad Karahodžić, Sarajevo

Belma Šadinlija, Sarajevo

Armin Hubijar, Sarajevo

Amra Ajanović, Sarajevo

Jasmina Abazović, Sarajevo

Nura Čorhasanović – Turković, Vogošća

 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Program za osnovne škole

Amela Begagić, Zenica

Ago Mujkanović, Jelah

Malik Šečerović, Visoko

Amela Šišić – Bavčić, Zenica

 

Program za srednje škole

Asima Nalić, Žepče

Sifeta Starčević – Duraković, Zavidovići

Dženita Uzunalić, Visoko

Aiša Agić – Barut, Visoko

Ervin Klepo, Visoko

 

UNSKO-SANSKI KANTON

Program za osnovne škole

Amra Alijagić, Bihać

 

Program za srednje škole

Merjemin Mulalić, Bužim

Šejla Sadiković, Cazin

Aldijana Poprženović, Bihać

 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Program za srednje škole

Nusret Trešnjo, Konjic

 

SREDNJEBOSANSKI KANTON

Program za srednju školu

Vanda Visković, Bugojno

Medina Zerdo, Kiseljak

 

TUZLANSKI KANTON

Program za osnovnu školu

 

Program za srednju školu

Ivana Milosavljević, Tuzla

Hanifa Alibegović Šiljić, Doboj Istok

 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

Program za srednju školu

Eniz Halilović, Goražde

 

ŽUPANIJA ZAPADNO-HERCEGOVAČKA

Program za srednju školu

Ivan Ćužić, Široki Brijeg

 

KANDIDATI ČIJE SU PRIJAVE NAČELNO PRIHVAĆENE PO OSNOVU KONKURSOM DEFINIRANOG POSEBNOG KRITERIJA

Komisija je zaključila da slijedeći kandidati po osnovu stručne spreme i dosadašnje angažiranosti na formalnim i neformalnim programima građanskog obrazovanja u BIH, ostvarenim pobjedama na Projekt građanin takmičenju, statusom polaznika osnovnih obuka CIVITAS-a zadovoljavaju kriterije da budu polaznici programa certifikacije, no imaju više godina radnog staža, pa će se Komisija obratiti nadležnoj pedagoškoj instituciji i tražiti naknadno odobrenje po osnovu kojeg će im priznati status polaznika programa: 

Semir Mujkanović, Konjic

Igor Primorac, Tuzla

Amra Imširagić, Tuzla

Saša Delić, Lukavac

Sabahudin Travnjak, Busovača

Samela Alagić, Sarajevo

Nedžiba Vikalo, Srebrenik

 

NA KONKURSU NISU ZADOVOLJILI

Emina Lokvančić, Sarajevo – nije nastavnica, nema položenu pedagošku grupu predmeta

Mirsada Bašić, Ilidža – nema odgovarajući dodiplomski studij

Slaven Kovačević, Sarajevo – nije nastavnik, nema položenu pedagošku grupu predmeta

Ajdin Agović, Ilidža – ne zadovoljava po osnovu završenog dodiplomskog studija

Dženita Agić, Visoko – nema odgovarajući dodiplomski studij

Asmir Mujanović, nije nastavnik, nema polozenu pedagosku grupu predmeta

 

Kandidati od kojih će se tražiti da dopune dokumentaciju radi konačne ocjene prijave:

Dženana Ćato

Ermin Kesten

Midhat Salčinović

Almir Đulić

Saška Imamović

(ove kandidate Komisija će kontaktirati u roku do 24 sata od dana objavljivanja rezultata, kako bi dopunili svoju prijavu informacijama i dokumentima koji nedostaju, a potrebni su da se izvrši procjena prijave)

 

Kandidati koji zadovoljavaju osnovne kriterije ali imaju više od dvije godine radnog staža mogu biti uključeni u program ako su uposlenici javne osnovne ili srednje škole nakon što dostave saglasnot svoje pedagoške službe:

Amna Jašarević, Sarajevo

Admir Mirvić , Bihać

Suada Mujagić, Bihać

Elvedin Grošić, Bihać

Amina Ugarak, Donji Vakuf

Admir Ibričić, Ilidža

Anisa Viteškić, Ilidža

Sabina Hurić – Tandirović

Dženaida Čengić, Sarajevo

Zekerijah Čaušević, Zenica

Hanifa Alibegović Viljić, Doboj Istok

Zehra Gazibegović, Banovići

Dženeta Nurkanović, Sarajevo

Elvira Bašić, Sarajevo

Almira Gološ Hadžić, Sarajevo

Remzija Bećirović – Hurić, Sarajevo

Abdel Alibegović, Ilidža

Hatidža Dedović, Sarajevo

Semir Salihović, Sarajevo

Selma Ćerimagić, Sarajevo

Prethodni sadržajTročlana Komisija odabrala kandidate za programe certifikacije
Naredni sadržajKonačna lista polaznika programa certifikacije

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje