Institut certifikacije/Program za osnovne škole: Raspored teorijsko-metodičke instruktivne nastave

164
0

Kvаlitet nаstаve i kompetentnost nаstаvnog kаdrа smаtrаju se nаjboljim pokаzаteljimа uspjehа u obrаzovnim sistemimа sаvremenih demokrаtskih zemаljа. Vještine i znаnjа koje učenici ponesu sа sobom nаkon što zаvrše neku školu, nаjbolji su instrument zа procjenu znаnjа, vještinа, i stаvovа njihovih učiteljа, nаstаvnikа i profesorа. Zato moderne držаve prepoznаju potrebu zа ulаgаnjimа u izgrаdnju kаpаcitetа svog nаstаvnog kаdrа. U tome cilju članom 9. Evropske povelje o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava donesenoj na Konferenciji ministara odgoja i obrazovanja Vijeća Europe u Ljubljani, 2010. utvrđuje se da su zemlje članice dužne osposobiti sve odgojno-obrazovne radnike za odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava tako da oni steknu temeljno znanje i razumijevanje toga područja te osposobljenost za upotrebu prikladnih metoda učenja i poučavanja. Polazeći od navedenog i efekata koje građansko obrazovanje ima u smislu poboljšavanja međusobnih odnosa, preuzimanja odgovornosti i tolerancije koji su veoma bitni za perspektivu demokratskog društva kojem težimo i za integraciju u evropsku zajednicu i prepoznavajući ključni značaj razvoja građanskih kompetencija kroz formalno obrazovanje CIVITAS je razvio program Instituta certifikacije, jedinog studijskog programa stručnog usavršavanja za nastavni kadar koji predaje građansko obrazovanje.

 

Cilj programa certifikacije je osposobiti nastavnika da razviju i budu u stanju demonstrirati predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku kompetenciju koje su neophodne za uspješno ostvarivanje ciljeva nastave građanskog obrazovanja u osnovnoj školi. Ove školske godine CIVITAS će provesti dva programa Instituta certifikacije, jedan za nastavnike koji predaju u srednjim, a drugi za nastavnike koji predaju u osnovnim školama. Oba programa čini toerijsko-metodička instruktivna nastava od 7 (za osnovnu školu), odnosno 12 (za srednju školu) modula koje predaju eksperti i univerzitetski profesori i koja se realizuje u kombinaciji sa satima individualnog rada nastavnika i konsultacija koje imaju sa koordinatorima programa. Po završetku instruktivne nastave nastavnici pristupaju polaganju teorijsko-metodičkog testa koji imaju pravo polagati tri puta, nakon čega se kvalifikuju za izradu praktikum portfolija – praktičnog rada u nastavi građanskog obrazovanja.

 

Ako ste polaznik programa za osnovne škole Instituta certifikacije trebate znati slijedeće

  1. Nastava na Institutu certifikacije za nastavnike koji predaju u osnovnim kolama realizira se u peridu od ponedjeljaka, 25.08.2014. do nedjelje, 31.08.2014.
  2. Prvi dan Instituta (ponedjeljak, 25.08.2014.) s radom počinjemo u 08:30 sati.Ako živite izvan Sarajeva i na udaljenosti većoj od 30 km od Sarajeva na Institut dolazite u nedjelju, 24.08.2014. godine od 14:00 sati pa nadalje. Za smještaj se javljate osoblju recepcije hotela Hollywood – Ilidža u Sarajevu. Ako živite u Sarajevu i okolici trebate u hotelu Hollywood biti u ponedjeljak do 08:00 sati kako biste se registrovali i pristupili početku nastave.
  3. Program počinje ulaznim testo koji NIJE TEST ZNANJA i služi samo organizatorima za naknadnu procjenu napretka koji su kandidati ostvarili. Rezultati ulaznog testa neće biti uzeti u obzir kod ocjene općeg uspjeha kandidata u ovom programu. Nakon ulaznog testa počinje teorijsko-metodička instruktivna nastava.
  4. Pauza za učenje predviđena je na dan subota, 30.08.2014.kada možete i napustiti Institut uz obavezu da u nedjelju, 31.08.2014. pristupite završnom testu sa početkom u 12:00 sati
  5. Nastava na Institutu realizirati će se prema slijedećem rasporedu

 

 

INSTITUT CERTIFIKACIJE

PROGRAM ZA OSNOVNE ŠKOLE

 

Raspored predavanja

 

Ponedjeljak, 25.08.2014.

8:30 – 11:00        ULAZNI TEST

11:00 – 13:00     METODIKA NASTAVE GRAĐANSKOG OBRAZOVANJA

14:00 – 18:00     METODIKA NASTAVE GRAĐANSKOG OBRAZOVANJA

 Utorak, 26.08.2014.

08:00 – 12:00     DEMOKRATIJA

12:00 – 14:00     LIBERALIZAM

15:00 – 17:00     GRAĐANSTVO

 Srijeda, 27.08.2014.

08:00 – 12:00     VLAST

12:00 – 14:00     PRAVOSUDNI SISTEM

15:00 – 18:00     MEDIJI I DEMOKRATIJA

 Četvrtak, 28.08.2014.

08:00 – 13:00     GRAĐANSKE VRLINE

15:00 – 18:00     LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

 Petak, 29.08.2014.

08:00 – 12:00     GRAĐANSKO UČEŠĆE

13:00 – 15:00     GLOBALIZACIJA

 Subota, 30.08.2014.

INDIVIDUALNI RAD – PAUZA ZA UČENJE (u prijepodnevnim satima)

13:00 – 18:00 PROJEKT GRAĐANIN

 Nedjelja, 31.08.2014.

12:00     POLAGANJE ZAVRŠNOG TEORIJSKO-METODIČKOG TESTA

Da biste zadovoljili na završenom testu morate uraditi 67% i više. Pravo polaganja imate u tri termina. Uz termin po završetku teorijsko-metodičke instruktivne nastave imate još dva ispitna roka. Prvi u januaru/siječnju 2015., a drugi u junu/lipnju 2015. godine.

 

Za više informacije kontaktirajte nas na:

Tel: (033) 261 415/416

E-mail: info@civitas.ba

 

Kontakt osobe:

Zdravko Šunkić, koordinator programa Instituta certifikacija

E-mail: zsunkic@civitas.ba (kopirati zdravkos@blic.net)

Ivana Kešić, program manager CIVITAS-a

E-mail: ikesic@civitas.ba (kopirati ivannakesic@gmail.com) 

Prethodni sadržajObavijest za polaznike Instituta certifikacije
Naredni sadržajProf.dr.sc. Vedrana Spajić-Vrkaš od danas gošća – predavač na Institutu certifikacije

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje