Institut za unaprjeđenje kapaciteta i definiranje standarda građanskog obrazovanja

178
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i Američka ambasada u Sarajevu najavljuju trodnevni Institut za unaprijeđenje kapaciteta u naučno-stručnoj oblasti građanskog obrazovanja sa gostujućim predavačem, profesorom Thomas S. Vontzom iz Sjedinjenih Američkih Država. Cilj programa je osnažiti zajedničko djelovanje na polju unaprijeđenja kvalitete programa obrazovanja za demokratiju i ljudska prava na svim nivoima obrazovanja, te definirati Okvir za izradu standarda građanskog obrazovanja.

Institut je namjenjen predstavnicima ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, profesorima, asistentima i istraživačima javnih univerziteta, predsjednicima aktiva nastavnika građanskog obrazovanja i predstavnicima stručnih agencija za obrazovanje.

Sistem obrazovanja za demokratiju i ljudska prava kakav je razradila Bosna i Hercegovina omogućava kvalitetan kurikulum usmjeren na postizanje funkcionalne i sadržajne dimenzije građanske kompetencije. Bazično, on polazi od zasebnog predmeta koji učenike osposobljava znanjima, vještinama i stavovima aktivnih i odgovornih građana. Ovo osposbljvanje postiže se kontinuirano, od predškolskog odoja i obrazovanja za četiri bazična koncepta demokratije (autoritet, pravda, privatnost i odgovornost), preko zasebnog predmeta podržanog interdsiciplinarnim i kroskurikularnim pristupom u osnovnim i srednjim školama do univerzitetskog programa osposobljavanja budućih edukatora za predavanje u duhu demokratije i poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Koncept je dalje podržan programima stručnog usavršavanja i osposbljavanja nastavnika građanskog obrazovanja, te udžbenicima i stručnom literaturom koji prate kurikulum obrazovanja za demokratiju i ljudska prava.

U cilju daljeg zajedničkog rada stručnjaka, predstavnika obrazovnih vlasti i akademske zajednici na procjeni uspješnosti provedbe postojećeg kurikuluma i unaprijeđenju programa potrebno je definirati standarde građanskog obrazovanja kojima će se obuhvatiti sadržaj i metodika predmeta i kriteriji za procjenu uspješnosti provedbe kurikuluma i programa stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja nastavnika.

Prethodni sadržajSvečano zatvorena Petnaesta godišnja konferencija
Naredni sadržajNajava: Institut za osnaživanje stručnih kapaciteta

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje