Iskustva nastavnika prelaskom na online nastavu

1234
0

🇺🇸🇧🇦U partnerstvu s Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BIH realizovali smo inovativnu obuku za nastavnike građanskog obrazovanja na temu upotrebe novih tehnologija u nastavi.

Na početku obuke pitali smo nastavnike za njihova iskustva s prelaskom na online nastavu/nastavu na daljinu. U danima pred nama radit ćemo na razvoju pedagoških i tehnoloških kompetencija neophodnih za uspješnu realizaciju online poučavanja.

U nastavku pročitajte njihova iskustva kod prelaska na online nastavu

Tamara Malkoč

Dane i sate sam provela istražujući i razmišljajući o tome kako da moji časovi izgledaju zanimljiviji i korisniji. Za mene je vrlo bitno u online nastavi da su učenici fokusirani na ono što radimo, da shvate ono o čemu razgovaramo i da sa osmijehom odu kada čas završi. U realizaciji nastave koristila sam različite platforme, različite forme časa, pravila powerpoint prezentacije, eksperimentirala sa različitim programima, snimala sebe, snimala svoj glas, pravila kvizove i snimali smo zajedničke poruke.

Nikolina Zubac

Moja kreativnost  je osobina koju bi istakla, jer je trebalo da osmislim što kraće a opet dovoljne materijale koji bi bili zanimljivi učenicima a da ih previše ne opterećuju. Imali smo podršku od strane uprave škole i kroz kratke obuke vezane za postojeću platformu preko koje sada izvodimo online nastavu, ali je svatko od nas morao uložiti puno vremena i truda i strpljenja jer smo u isto vrijeme morali  učiti kako izvoditi nastavu, i osmisliti je, koristeći totalno nepoznate tehnologije.

Jasmin Ligić

Nemam puno iskustva kada je u pitanju online nastava jer u školama u kojima trenutno radim tek smo u fazi pripreme za online nastavu, a do tada sa učenicima kada nisu u učionici komuniciramo putem vibera ili mesengera.  Ovo je za mene jedno novo iskustvo i radujem se učenju.

Iva Šimić

Da bih zainteresovala učenike, dajem im priliku da budu ocijenjeni na osnovu istraživačkog rada/eseja. Kada je riječ o  usmenoj komunikaciji, mislim da je „Case study“ metoda dosta poticajna i uspješna za razvoj diskusije u učionici. Ove metode sam jednostavno koristila na online platformama jer su se učenici već bili navikli na na individualni rad. Primjetila sam da učenici koji su aktivni u učionici, uspješni su i na online platformama ali ne zato što drugi ne znaju kako da koriste nove tehnologije već zato što nemaju motivacije i imam više poteškoća sa tim učenicima.

Jovana Petković-Aćimović

Sa kolegama sam razmjenjivala ideje, diskutovali smo o najefikasnijim strategijama koje smo primjenjivali. U toku rada sam se oslanjala na vlastito znanje i iskustvo, prethodno stručno usavršavanje, savjete kolega, resurse kojima sam raspolagala. Pratila sam rad CIVITAS-a i pokušavala naći interesantne edukativne savjete putem interneta. Ideja vodilja mi je želja za sticanjem novih znanja i profesionalnim usavršavanjem.

Nermina Nuhić

Jako brzo su naši učenici postali aktivni na različtim aplikacijama i platformama, ali ono što nismo imali i što nam još uvijek nedostaje jeste ideja kako da prilagodimo naš kurikulum ovoj specifičnoj formi podučavanja i učenja. Većina učenika su jako brzo davali povratne odgovore, radili na izradi svojih zadaća, pravili prezentacije i imali čak prijedloge kako da organizujemo časove.

Jelena Tripković

Koristili smo Viber aplikaciju za podučavanje na daljinu, slanje materijale i dobivanje povratnih odgovora. Uz ovo smo imali podršku TV škole koja je bila dostupna svim učenicima i njihovim roditeljima. Sada prolazimo kroz obuku Microsofot Teams platforme ali je ne koristimo i još uvijek šaljemo materijale putem Vibera i na taj način dobivamo povratni odgovor učenika.

Dragana Kartal

Moji učenici imaju od 16 do 19 godina i mnogi ovu generaciju nazivaju “digital natives”. Brzo su savladali korištenje online alata, ali mislim da samo to ne može doprinijeti kvaliteti njihovog obrazovanja. Sadržaj je vrlo važan. Konstantno zahtijevaju nešto novo, zanimljivo i što nije do sada viđeno. To je čak izraženije u online okruženju u odnosu na pravu učionicu.

Fatima Pašić

Od početka pandemije veliku podršku imam od mendžmenta škole u kojoj radim, moje porodice i kolega. Sve poteškoće smo otklanjali u najkraćem roku, trudeći se da olakšamo prije svega učenicima. Ono što već mogu vidjeti jeste da učenici uspješno koriste digitalne alate i druge tehnologije u procesu vlasistog obrazovanja.

Branko Marjanović

Za realizaciju online nastave sam koristio viber, e-mail, skype, platformu Microsoft teams. Do sada su bila samo pozitivna iskustva. Učenici u mojoj školi su uglavnom jako odgovorni, tako da nisam imao nikakvih specifičnih prepreka i izazova u radu.

Ljiljana Lazić

Učenici u mojoj školi su uglavnom odgovorni i do sada nisam imala problema. Nastavni proces je organizovan kombinovanim metodama (živa riječ na času i viberu ili Google učionica).

Mihael Karanović

Najveći problem predstavlja neadekvatna tehnička opremljenost kod jednog dijela učenika, kao i nedostatak informatičkih vještina i kompetencija kako kod učenika tako i kod nas nastavnika. Moje mišljenje je da i nastavnicima i učenicima treba još edukacije i seminara da u potpunosti savladaju rad na pojedinim “platformama” kako bi online nastava bila što efikasnija.

Predrag Stevović

Sa učenicima sam komunicirao putem Vibera i Gogle učionice. Škola je organizovala predavanja za Teams 365 i zahvaljujući projektima koje sam radio dosta sam se edukovao u vezi online nastave. U svakodnevnoj komunikaciji sa učenicima, prevazilali smo probleme koji bi nastali, većinom poteškoće tehničke prirode

Selma Karović

Na neobičan način mi se svidjela online nastava. Ponekad je bilo teško raditi u online učionici, ali imali smo priliku unaprijediti svoje informatičke kompetencije, a to je vrlo važno kako za studente, tako i za njihove nastavnike.

Đenita Salčinović

Za sve nas najveći izazov je bio prelazak na online model nastave. Uslovi u kojim mi danas radimo su različiti , ali oni ne bi trebali da utiču na ishode učenja  Radila sam u nastavi i znam koliko znači podrška kolektiva za nastavnike koji često pristupaju inovativnim metodama učenja.

Selim Jusić

Pandemija koronavirusa nas je natjerala da smo “preko noći” morali savladati korištenje online platformi i izgraditi povjerljivu komunikaciju sa učenicima preko raznih online sistema. Prije je to bilo opterećenje, komunicirati i raditi od kuće. Danas smo se navikili na online sistem i to otvara niz mogućnosti, kako za nas nastavnike, tako i za naše učenike.

Tanja Aleksić

Najveći izazov u online nastavi je bio kako zainteresovati učenike za rad i praćenje nastave. Međutim, timskim radom prvenstveno nas profesora kao i menadžmenta škole koji nam je davao veliku podršku uspjeli smo privesti školsku godinu kraju. Na početku nove školske godine u 12 srednjih škola u Republici Srpskoj uvedena je platforma TEAMS kojoj pristupamo putem E – dnevnika koja nam je znatno olakšala rad u online nastavi.

Jelena Kovačević

Zbog novonastale situacije bili smo „primorani“ kako mi profesori, tako i učenici prilagoditi uslove rada i zajedno djelovati najbolje što znamo. Napomenula bih da su škole u kojima radim djelovale u tom trenutku najbolje što su mogle i svim zaposlenim pružile nesebičnu podršku. Napomenula bih da sam sa učenicima komunicirala putem Google učionica, e-maila, a odjeljensko starješinstvo i saradnju sa roditeljima obavljala putem Viber grupe.

Emina Bešić

Moji učenici su se snašli jako dobro. Kristili smo dvije platforme, Zoom i učionicu. CIVITAS online učionica nam je mnogo pomogla da bolje savladamo lekcije. Mislim da smo se mi, profesori i učenici jako dobro snašli u ovoj, novoj situaciji.

Aldin Kozić

Situacija u kojoj smo se zatekli još jednom nam je dala priliku da se dokažemo koliko smo prilagodljivi na različite situacije u 21. stoljeću. Nastavnici su u ovom vremenu zaista bili jedni drugima podrška i zajedničkim snagama dali su svoj maksimum u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Tokom online nastave bazirali smo se na istraživački rad, provjeravanje informacija iz različitih izvora te povezivanje stvari u jednu cjelinu.

Admira Uzunić

Učenici s kojima kooperiram u Elektrotehničkoj školi su treći razred.  S obzirom na elektro struku imaju razvijene digitalne kompetencije i to mi olakšava učenje na moodle platformi škole. Najveći izazov je formativno i sumativno ocjenjivanje učenika na moodle platformi.


Stanislav Tomić

U pogledu ciljeva i ishoda, nastava na daljinu u budućnosti treba da posluži za unapređenje klasične nastave, a klasična nastava treba da posluži za unapređenje nastave na daljinu. Pojedinačno nijedan od ovih oblika nije savršen, ali zajedno su savršeniji u svojoj sinergiji.

Marijana Bodroža

Izvođenje online nastave nam je olakšao školski informatičar koji je odlično uredio školski sajt na koji smo postavljali potrebne materijale za rad. Uprava škole je otklanjala sve nedoumice na koje smo nailazili, a učenici su se dobro snašli u online nastavi. Mnogo vremena je uloženo da se pronađu dodatne informacije koje su potrebne da učenici uvide značaj i primjenu naučenog.

Prethodni sadržajDjelotvorno online učenje – Uvidi iz istraživanja, prakse – i studenata
Naredni sadržajPredstavljamo vam novi CIVITAS program podrške nastavnicima – CERTA

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje