Najave, Novosti

Istraživanje u osnovnim školama

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u školskoj 2014./2015. najavljuje istraživanje efekata građanskog obrazovanja na znanja i stavove učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini. Istraživanje će biti provedeno na uzorku od 2500 učenika, nastavnika i direktora 100 osnovnih škola oba entiteta i Brčko Distrikta. U toku je razvoj instrumentarija i priprema pri i post testova na kojima radi pet stručnjaka iz BIH i regiona. Po objavi testova istraživački će tim pripremiti upute za anketara koji će u septembru ove godine provesti pri-testiranje u odabranim školama. Osnovni cilj istraživanja je procijeniti učinkovitost građanskog odgoja/obrazovanja mjerenjem utjecaja nastavnog predmeta i nastavnih sadržaja građanskog obrazovanja na djecu osnovnoškolske dobi.

Naučni cilj istaživanja ogleda se u objašnjenju različitih uslova u kojima se, izučavanjem sadržaja građanskog obrazovanja, mijenjaju stavovi i mišljenja djece i mladih. Šta demokratija predstavlja za odnose u društvu i društvenim grupama, kakva je njena uloga u donošenju odluka i kontroli donesenih odluka, te kakva je uloga škole u razvoju demokratskih odnosa. Također, cilj istraživanja je da se na osnovu postojećih saznanja upotpuni slika o građanskom obrazovanju kao društveno pozitivnoj i dinamičnoj pojavi. Ovo istraživanje može poslužiti kao podsticaj za pronalaženje novih metoda i novih načina za dalje unapređivanje predmeta građanskog obrazovanja. Rezultati će se koristiti kako smjernice za daljnje planiranje i razvoj građanskog obrazovanja u osnovnim školama, pisanje udžbenika i drugih nastavnih materijala.

Društveni cilj istraživanja treba da se odrazi u odgoju i obrazovanju široke populacije djece i mladih u kojem će se primjenjivati razultati ovoga istraživanja, a sa ciljem što uspješnijeg osposobljavanja novih generacija za aktivno i odgovorno građanstvo.

Rezultati istraživanja treba da omoguće veći nivo razumijevanja onoga što obrazovanje za demokratiju i ljudska prava predstavlja i trebaju poslužiti kao vodič za postizanje bolje efikasnosti nastavnog procesa kroz kvalitet nastavnog plana i programa.

Za više informacija kontaktirajte nas mailom na ikesic@civitas.ba.

Sadržaj još nije komentarisan.

Dajte svoje mišljenje