Ivana Kešić: Civitas E-učionica

130
0

Kao odgovor na nove obrazovne, opće društvene i epidemiološke izazove pokrenuli smo web platformu Civitas E-učionice, na kojoj će početkom nove školske godine biti dostupni naši prvi online programi stručnog usavršavanja. Riječ je o modularnim obukama sa završnom pismenom provjerom znanja od kojih svaka traje 30 kontakt sati instruktivne nastave i efektivnog individualnog rada na aplikativnim vježbama i izradi portfolio praktikuma.

Razvoj platforme i programa, koji će polaznicima biti dostupni potpuno besplatno, finansiran je grant sredstvima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Prve obuke namjenjene su nastavnicima, asistentima u nastavi i pedagozima i prate naše školske programe predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi.

Model obuke, u ovom je videu, predstavila #Civitas program manager Ivana Kešić i naglasila: “Proglašenje pandemije i obustava tradicionalnog modela nastave tražili su od nas brzu reakciju i osiguranje kontinuiteta nastavnog procesa Civitas školskih programa građanskog obrazovanja. Sada si postavljamo nove prioritete, a oni fokus stavljaju na osiguranje visokog standarda kvalitete sadržaja koji se nudi nastavnicima za njihovo uže stručno osposobljavanje i usavršavanje, te razvoj instrumentarija za praćenje rada i napredovanja nastavnika i drugog nastavnog i nenastavnog školskog osoblja u programima stručnog usavršavanja koji ih trebaju osposobiti za nove prilike i izazove u radu; u učionici, školi i zajednici.”

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje