Iz novog “Buđenja” izdvajamo: Građani u borbi protiv korupcije „Korupcija na recept i fakturu“

220
0

Zakon je korupciju definirao kao svako djelovanje pojedinca ili grupe pojedinaca koje ima za cilj stjecanje protupravne materijalne ili nematerijalne koristi i ugrožava opći interes društva. U najužem smislu značanje korupcije možemo naći u porijeklu same riječi koja dolazi od latinskog naziva „corrumpere“ što bi u prevodu značilo „uništiti“, „pokvariti“. Ona kvari i uništava zdravstvo, pravosuđe, školstvo; ona uništava pojedinačna i kolektivna prava svakog građanina.

„Indeks percepcije korupcije” (CPI – Corruption Perception Index) danas je uobičajeno sredstvo prikazivanja stanja u društvu kada je riječ o korupciji. Ovim indeksom se mjeri stepen percipirane korupcije među javnim službenicima i političarima. Postoji i tzv. „složeni indeks – indeks indeksa“, koji uključuje 16 različitih istraživanja i studije 10 nezavisnih institucija provedenih među preduzetnicima, lokalnim analitičarima i ekspertima. Prema procjenam Transparency Internationala BiH stagnira u borbi protiv korupcije i njen indeks u percepcije korupcije je 3, što nas stavlja na 91. mjestu u poretku od 178 zemalja.

Građani korupciju najviše uočavaju u obrazovanju i zdravstvu. U ovom broju buđenja istražili smo u kojim sve oblicima korupciju nalazimo u zdravstvu i kako se građani mogu uključiti u prevenciju korupcije u ovoj javnoj oblasti.

Korupcija nekada i danas

Istraživanja ali i naše nesporedno iskustvo pokazala su da je gotovo u običajnu praksu ušlo da se „počasti“ ljekara za uspješno odrađen posao, nekada i avansno. Tako su prve antikorupcijske mjere bile donošenje zakona kojim se ovaj „običaj“ sankcionira u saradnji s pacjenitima. U policijskim akcijama pacjent bi prvo prijavio slučaj u kojem je ljekar od njega/nje tražio mito. Policija bi potom označila novčanice koje će pacjent predati ljekaru i tako nakon predaje mita, bez sumnje konstatirala da se radi o krivičnom djelu korupcije.

No vrijeme takvih akcija i korumpiranih doktora čini se davno je prošlo. Danas korupciju u zadravstvu najčešće susrećemo u dva oblika:

Korupcija na fakturu

Dok bi vam ranije korumpirani ljekar otvoreno traži iznos mita koji trebate platiti za uslugu koja vam po osnovnu vašeg zdravstvenog osiguranja pripada bez naknade, danas je sistem unaprijeđen – gotovo legalizovan, pa za mito možete dobiti i fakturu.

To se dešava u situacijama kada vas ljekar neće primiti u bolnici ili nekoj drugoj javnom zdravstvenoj ustanovi, pa vam „ljubazno osoblje“ bolnice sugerira da ljekara potražite u njegovoj privatnoj klinici. Po dolasku vi platite pregled po vrlo visokoj cijeni, a ljekar konstatuje da će vas već sutra primiti na klinici, istoj onoj u kojoj dan ranije niste mogli nikako doći na red.

Koordinacija ljekara i farmaceutskih firmi

Drugi oblik korupcije predstavljaju situacije u kojima korumpirani ljekar radi u dogovoru i u saradnji sa farmaceutskim firmama. U tom slučaju on/ona pacjentu propisuje ljekove koje prodaje ta farmaceutska firma, a ne one koji bi bili efikasna ili efikasnija terapija i/ili kada lijekove nepotrebno propisuje na duži vremenski period.

 

Kako se boriti protiv korupcije?

Prvi korak – Informisati se

Ako posumnjate da vas ljekar nepotrebno upućuje na privatne klinike ili vam propisuje veće doze lijekova nego što je objektivno potrebno, odnosno da vam određni lijek propisuje na duži vremenski period prvo se trebate konsultovati sa drugim ljekarom ili ljekarskim komorama kako bi bili sigurni da se radi o nesavjesnom liječenju, koje je prema našem zakonodavstvu krivično djelo. Pomoć i savjet za procjenu da li se radi o korupciji i nesavjesnom liječenju možete potražiti i od zdravstvenih inspekcija i institucije ombudsmena.

Drugi korak – Prijaviti korupciju

Ako se uspostavi da je vasa sumnja opravdana i da ljekar zaista provodi nesavjesno liječenje slijedeća adresa je policija ili tužilaštvo. Ključni dokazi u ovakvim postupcima uvijek su recepti za lijekove, računi privatnih klinika, potvrde o pregledu na javnim klinikama i druga ljekarska dokumentacija koju treba predočiti policijskom službeniku ili javnom tužiocu.

Treći korak

Ako nakon pokušaja prijave korupcije smatrate da nisu zaštičena vaša prava iako je policija i/ili javni tužilac postupio u skladu sa svim zakonskim mogućnostima, onda je jasno da vam postojeći zakoni ne pružaju dovoljno snažnu zaštitu. To se može odnositi na (pre)blage kazne za ljekare koji traže mito ili slabiju zaštitu lica koji prijavljuju korupciju ili ukazuju na nju (tzv. „zviždači“).

U tom slučaju građani se trebaju odlučiti na kampanju javnog zagovaranja za unaprijeđenje antikorupcijskih mjera.

  • Informirajte se da li zdravstvena ustanova u kojoj se liječite ima antikorupcijske mjere uključene u svoje pravilnike o radu
  • Ako ima, provjerite da li postoji osoba, odbor ili komitet te zdravstvene ustanove kojem se možete obratiti u slučaju da ljekari i drugo medicinsko osoblje ne postupa u skladu s pravilnikom i njegovim antikorupcijskim mjerama
  • Ako takvih mjera nema ili nema organa koji bi provodio u pravilnik integrisane mjere potrebno je da se obratite ministarstvu zdravstva kantona i/ili entiteta na području kojeg se nalazi zdravstvena institucija. Pozvati se možete na EU praksu i zahtjeve koje je EU postavila pred BIH u sklopu predpristupnih pregovora. Za podršku možete organizirati peticiju i tražiti podršku sugrađana ili se javnosti obratiti preko lokalnih medija.

EU praksa

EU nalaže da je potrebno usvojiti i primijeniti i nekoliko zakonodavnih mjera, naprimjer konvenciju Savjeta Evrope (SE) o međunarodnom važenju krivičnih presuda, dodatni protokol konvencije SE o transferu osuđenih osoba, te uskladiti zakonodavstvo BiH sa konvencijom SE o sajber-kriminalu. U EU ističu i da je upitno provođenje Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka. Također, ni pravni okvir za zapljenu imovine nije potpuno proveden, a oduzimanje imovine stečene kriminalnim radnjama je i dalje neujednačeno na čitavoj teritoriji države. 

Da bi se ova zakonska rješenja usvojila i efikasno provodila potrebna je podrška građana koji moraju insistirati na zaštiti svojih prava na efikasno i savjesno liječenje. U tom smislu trebate:

  • Posjetiti web stranice i oglasne ploče ministarstava zdravalja i informisati se o usvojenim zakonskim rješenjima;
  • Učestvovati u javnim raspavama na kojima se govori o usvajanju, izmjenili ili dopuni antikorupcijskih mjera;
  • Podržati prijedlog ili sastaviti svoj prijedlog mjera koje će efikasnije zaštiti one koji prijavljuju korupciju;
  • Pridružiti se grupama koje zagovaraju unaprijeđenje antikorupcijskog zakonodavstva.
  • Dati javnu podršku antikorupcijskim kampanja putem novih medija; pozivati prijatelje i poznanike da se pridruže kampanja koje imaju za cilj spriječiti korupciju i zaštiti one koji prijavljuju korupciju.
Prethodni sadržajNajava: Drugi ispitni termin za polaganje teorijsko-metodičkog testa programa Certifikacije
Naredni sadržajCertifikacija nastavnika u školskoj 2013./2014. godini

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje