CIVITAS ovim najavljuje Godišnju konferenciju – Sastanak strateškog planiranja u školskoj 2022/23. godini na temu „Školski programi građanskog obrazovanja i njihov doprinos očuvanju i osnaživanju kulture mira“. Ovaj susret predstavnika obrazovnih vlasti, stručnjaka, istraživača i nastavnika – praktičara održat će se u hotelu „Sunce“ u Nuemu, u periodu od 18.11. do 20.11.2022.

Za prijavu učešća, nastavnici – praktičari dostavljaju eseje, članke, ogledne primjere nastavne prakse i primjere inovativnih zadataka za provjeru naučenog u predmetnoj nastavi građanskog obrazovanaj i to onim nastavnim jedinicama u kojima prepoznajemo doprinos građanskog obrazovanja očuvanju i osnaživanju kulture mira. Na jednu od šest tema konferencije, univerzitetski profesori, stručnjaci ove interdisciplinarne nastavne oblasti i istraživači pozvani su dostavljati svoje stručne i naučne radove.

 • Sažetak rada dostavlja se putem online obrsca do srijede, 02.11.2022.
  https://forms.gle/HQJQWoeZaiYTh5fv5 
 • Komisija će uzeti u obzir i ranije objavljivane radove, ukoliko su tematski relevantni za program i ciljeve konferencije.
 • Od autora prihvaćenih radova Komisija će tražiti dostavljanje cjelovitih radova do 09.11.2022.
 • Prezentacije koje će se koristiti za izlaganja trebaju biti dostavljene najkasnije do 15.11.2022.

Teme konferencije, ujedno i teme za koje su autori i koautori pozvani dostaviti svoje radove su:

 1. Građansko obrazovanje i razumijevanje vlastite, individualne odgovornosti u društvu, odgovornosti za zajedničko dobro
 2. Razlikovanje moći od autoriteta u ranom odgoju i obrazovanju za građanske kompetencije kao pretpostavka kasnijeg kritičkog promišljanja odluka lidera/vlasti
 3. Učionica građanskog obrazovanja kao model demokratske kulture škole i zajednice
 4. Analiza problema javne politike i javno zagovaranje u nastavi građanskog obrazovanja kao kultura dijaloga i mira
 5. Politička pismenost i participativna politička kultura kao neodvojiv dio mira
 6. Timski rad, suradničko učenje i kritičko promišljanje u nastavi građanskog obrazovanja kao odgoj za mirno, nenasilno rješavanje sukoba

Više na ovu temu
Pripremila: Ivana Kešić

Školski programi građanskog obrazovanja
i njihov doprinos očuvanju i osnaživanju kulture mira

Građansko obrazovanje doprinosi promicanju socijalne kohezije i interkulturalnom dijalogu, uvažavanju različitosti i ravnopravnosti, uključujući i ravnopravnost spolova. Usmjereno je na razvoj interpersonalnih i građanskih znanja, vještina, stavova i posvećenosti, koje smanjuje sukob, pomažu usaglašavanje oko zajedničkih vrijednosti, promiču nenasilje u rješavanju problema i sporova, te individualnu odgovornost i brigu za zajedničko dobro.

U učionici građanskog obrazovanja nova znanja i vještine razvijaju se kroz timski rad i suradničko učenje. Poštuju se prava i slobode svakog učenika_ice i potiče se iskazivanje različitih stavova.

Građansko obrazovanje potiče kritičko mišljenje u procjeni svih društvenih pojava, problema javne politike, prednosti i nedostataka postojećih i novih, alternativnih rješenja, te preispitivanje odluka lidera. Ovaj nastavni sadržaj osposobljava učenike i učenice za:

 • pokazivanja solidarnosti iskazivanjem interesa za rješavanje problema koji pogađaju lokalnu i širu zajednicu
 • sposobnost učinkovitog povezivanja s javnim institucijama
 • poštivanje vrijednosti i privatnosti drugih sa spremnošću reagiranja na protupravna ponašanja
 • prihvaćanje koncepta ljudskih prava i jednakosti kao osnove za solidarnost i odgovornost
 • prihvaćanje jednakopravnosti muškaraca i žena
 • uvažavanje i razumijevanje različitosti u vrijednostima i uvjerenjima vjerskih ili etničkih skupina
 • kritičko prihvaćanje informacija koje objavljuju masovni mediji.

Upravo ovi ciljevi i ishodi odgoja i obrazovanja za građanske kompetencije polaze od mira kao temeljne pretpostavke demokratskog društva i osnažuju opredjeljenost novih generacija građana i građanki za mir i nenasilno rješavanje sukoba.

Prethodni sadržajU Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske svečano zatvoren program “Noć u muzeju – NuM2022”
Naredni sadržajKešić o programu Godišnje konferencije

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje