Javni poziv: Izbor najdemokratičnije škole

157
0
Izbor najdemokratičnije škole
Izbor najdemokratičnije škole

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS objavljuje

J A V N I P O Z I V

osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini – učešće u realizaciji projekta „Izbor najdemokratičnije škole“.

Uz postojeće programe razvoja i unapređenja demokratskih odnosa u školama, Civitas će razviti nov i jedinstven edukativni modul sa sadržajima, smjernicama i kriterijima koji će osigurati da se demokratske vrijednosti, principi i praksa, što je više moguće, provode u cijeloj školi. Između ostalog, to će tražiti da škole, učesnice projekta, trebaju omogućiti značajniju saradnju i otvorenost prema lokalnoj zajednici i roditeljima, kako bi se oni uključili u proces razvoja škole. Demokratične škole će se odlikovati aktivnim učešćem nastavnika, pedagoga, učenika i roditelja u donošenju odluka i stvaranju što demokratičnije atmosfere u školi, te će poticati samosvijest, kritičko razmišljanje, cjeloživotno učenje, slobodu izbora, interkulturalni dijalog, poštivanje različitosti i inkluzivnost, te kulturu mira.

Pošto se projektom planiraju različite forme evaluacije a da bi se osigurala transparentnost i povezanost sa roditeljima i zajednicama, škole će, između ostalog, izvještavati o svojim aktivnostima i putem web-stranica. Na kraju školske godine, rezultati svake škole – učesnice će biti procijenjivani po unaprijed određenim i poznatim kriterijima. Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas je pripremio je i nagrade za škole koje ostvare najbolje rezultate i bude proglašena najdemokratičnijom školom.

Za učešće na projektu mogu se prijaviti osnovne i srednje škole sa teritorija Bosne i Hercegovine koje ispunjavaju sljedeće uslove:
1. da se u školi organizuju i izvode aktivnosti iz oblasti unaprijeđenja demokratije i ljudskih prava
2. da postoji odgovarajuća pismena odluka kojom učešće u projektu Izbor najdemokratičnije škole čini sastavni dio godišnjeg programa rada škole za 2011/12. i 2012/13. šk. god.
3. da škola ima konstituisano Vijeće roditelja
4. da škola ima konstituisano Vijeće učenika
5. da škola ima, ili će uskoro imati, web stranicu i spremna je, tokom procesa takmičenja, periodično i transparentno na njoj objavljivati informacije o aktivnostima i rezultatima koji je čine najdemokratičnijom školom.

Prijava treba da sadrži motivaciono pismo i ispunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti u nastavku.

download:

PRIJAVNI OBRAZAC ZA UČEŠĆE NA PROJEKTU “IZBOR NAJDEMOKRATIČNIJE ŠKOLE”

Pozivaju se škole kandidatkinje da, uz gore navedenu dokumentaciju, prilože i više informacija o istorijatu škole, nastavnim i vannastavnim aktivnostima, etničkoj i gender strukturi škole, te, ukoliko ih ima, osnovne informacije o područnim školama.

Prijave dostavite na adresu:
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS
Obala Maka Dizdara 5, 71000 Sarajevo, BiH
sa posebnom naznakom: Prijava za učešće na projektu “Izbor najdemokratičnije škole”

Rok za podnošenje prijava je 09. septembar 2011. godine.

download:

PRIJAVNI OBRAZAC ZA UČEŠĆE NA PROJEKTU “IZBOR NAJDEMOKRATIČNIJE ŠKOLE”

Prethodni sadržajPeta konferencija Mladih snaga
Naredni sadržajInterkulturalni festival “Sajam tradicije BiH naroda i Olimpijada starih sportova”

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje