Javni poziv nastavnicima: certifikacija za izvođenje predmetne nastave građanskog obrazovanja

542
0

CIVITAS otvara javni poziv za učešće u stipendijskom programu stručnog usavršavanja nastavnika/profesora predmetne nastave građanskog obrazovanja. Ovaj javni poziv otvoren je za nastavnike koji nisu obuhvaćeni nominacijom pedagoških zavoda, a profesori su filozofije i sociologije, historije/istorije/povijest i svršeni diplomanti duštveno-humanističkih studija sa zvanjem nastavnik, odnosno položenom pedagoškom grupom predmeta.

Program certifikacije traje 80 kontakt sati, a instruktivna nastava održava se od 17.01. do 26.01.2019. godine. Uspješno položen test iz ovog dijela programa certifikacije vrednuje se sa 12 ECTS kredita.

Prvo polaganje završnog testa organizira se posljednji dan programa 26.01.2019. sa početkom u 10:00 sati, a preostala dva redovna termina biće organizirana u augustu/kolovozu 2019. i januaru/siječnju 2020.

CERTIFIKACIJA NASTAVNIKA/PROFESORA
ZA IZVOĐENJE PREDMETNE NASTAVE GRAĐANSKOG OBRAZOVANJA

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ uz podršku i pomoć Ureda za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, raspisuje

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za program certifikacije nastavnika/profesora
koji izvode predmetnu nastavu građanskog obrazovanja

Pozivaju se:
• nastavnici i profesori koji predaju predmet građanskog obrazovanja, a nisu završili program certifikacije
• nastavnici i profesori – uposlenici javnih i privatnih škola u kojima je nastavnim planom i program predviđena predmetna nastava građanskog obrazovanja
da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja nastavnog kadra za predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku kompetenciju neophodnu za uspješno ostvarivanje ciljeva odgoja i obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo kroz formalni obrazovni sistem.

Osnovni i posebni uvjeti – Profil kandidata
Osnovni uvjeti
Kandidati za program certifikacije trebaju ispunjavati slijedeće OSNOVNE uvjete:
• da su državljani Bosne i Hercegovine
• da imaju završen II i III ciklus po bolonjskom visokoobrazovnom procesu, odnosno najmanje završen VII stepenom stručne spreme po predbolonjskom visokoobrazovnom procesu društveno-humanističkog usmjerenja

Posebni uvjeti
Prilikom selekcije kandidata za program certifikacije biće razmatrani i POSEBNI uvjeti:
• da kandidat ima uspješno završenu osnovnu obuku iz programa „Osnovi demokratije“ i „Projekt građanin“
• da kandidat ima dokaz o uspješno završenim drugim programima stručnog usavršavanja za edukatora, koje realizira Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“
• te druga posebna dostignuća nastavnika i ostvaren uspjeh u ovoj naučno-stručnoj oblasti

Prednosti pri izboru polaznika će imati profesori filozofije, sociologije i historije/istorije/povijesti.

Za sve kandidate će se tražiti saglasnost prosvjetno-pedagoškog zavoda i isti će biti uključeni na liste učesnika od rednog broja kojim završavaju prijave direktno nominiranih od strane prosvjetno-pedagoških zavoda.

Troškovi programa
Program certifikacije realizira se kao stipendijski program i uključuje pokrivanje slijedećih troškova:
• smještaj u hotelu na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja teorijsko-metodičke instruktivne nastave
• refundaciju troškova prevoza od mjesta stanovanja do Sarajeva gdje se održava instruktivna nastava
• stručnu literaturu i radni priručnik
• angažman univerzitetskih profesora i mentora

Kotizacija koja uključuje pristup programu i tri ispitna roka za teorijsko-metodički test, a koju plaća nastavnik ili škola čiji je zaposlenik iznosi 150,00 KM (slovima: jednastotinaipedesetkonvertibilnihmaraka).

Rok za prijavu
Rok za prijavu je 31.12.2018.

U prijavi kandidati trebaju dostaviti:
• Popratno pismo – zahtjev za učešće u programu
• Biografiju
• Dokaz o završenom studiju
• Dokaz o položenoj pedagoškoj grupi predmeta i radnom iskustvu nastavnika
• Ostale dokumente koji svjedoče o tome da kandidat ima uvjete koji su u konkursu naznačeni kao „posebni uvjeti“

Prijave se šalju poštom na adresu:
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“
Uz naznaku: ZA PROGRAM CERTIFIKACIJE NASTAVNIKA
Džemala Bijedića 42, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ili elektronskom poštom na info@civitas.ba

Prethodni sadržajEdukativne razmjene i nove prilike za nastavnike: The Fulbright TEA Program
Naredni sadržajPedagoški zavod Tuzlanskog kantona: Održan seminar za nastavnike

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje