Javni poziv osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini – „Izbor najdemokratičnije škole”

226
0
 
Nakon uspješno realizirane eksperimentalne faze programa razvoja i unaprijeđenja demokratskih odnosa u školi, Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji s Uredom za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu najavljuje nastavak projekta „Izbor najdemokratičnije škole”. Za potrebe projekta koristiti će se jedinstven edukativni modul sa sadržajima, smjernicama i kriterijima koji će osigurati da se demokratske vrijednosti, principi i praksa, što je više moguće, provode u cijeloj školi. Između ostalog, to će tražiti da škole, učesnice projekta, trebaju omogućiti značajniju saradnju i otvorenost prema lokalnoj zajednici i roditeljima, kako bi se oni uključili u proces razvoja škole. Demokratične škole će se odlikovati aktivnim učešćem nastavnika, pedagoga, učenika i roditelja u donošenju odluka i stvaranju što demokratičnije atmosfere u školi, te će poticati samosvijest, kritičko razmišljanje, cjeloživotno učenje, slobodu izbora, interkulturalni dijalog, poštivanje različitosti i inkluzivnost, te kulturu mira.
 
Pošto se projektom planiraju različite forme evaluacije a da bi se osigurala transparentnost i povezanost sa roditeljima i zajednicama, škole će o svojim aktivnostima izvještavati i putem web platforme specijalno kreirane za potrebe projekta. Na kraju školske godine, rezultati svake škole – učesnice će biti procijenjivani po unaprijed određenim i poznatim kriterijima.
 
Za učešće na projektu mogu se prijaviti osnovne i srednje škole sa teritorija Bosne i Hercegovine koje nisu učestvovale u eksperimentalnoj fazi projekta, a ispunjavaju sljedeće uslove:
1. da se u školi organizuju i izvode aktivnosti iz oblasti unaprijeđenja demokratije i ljudskih prava
2. da postoji odgovarajuća pismena odluka kojom učešće u projektu Izbor najdemokratičnije škole čini sastavni dio godišnjeg programa rada škole za 2014/15. i 2015/16. šk. god.
3. da škola ima konstituisano Vijeće roditelja
4. da škola ima konstituisano Vijeće učenika
5. da škola ima, ili će uskoro imati, web stranicu i spremna je, tokom procesa takmičenja, periodično i transparentno na njoj objavljivati informacije o aktivnostima i rezultatima koji je čine najdemokratičnijom školom.
 
Prijava treba da sadrži pismo namjere i ispunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web-stranici www.civitas.ba.
 
Prijave dostavite na adresu:
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS
Hamdije Čemerlića 6, 71000 Sarajevo, BiH
sa posebnom naznakom: Prijava za učešće na projektu “Izbor najdemokratičnije škole”
 
Rok za podnošenje prijava je 22.12.2014. godine.
 
Prethodni sadržajDanas: Volonterske akcije širom BiH – pratite uživo
Naredni sadržajRegionalna konferencija: Poziv za dostavljanje radova

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje