Javni poziv timovima PG školskih takmičenja

187
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ objavljuje

JAVNI POZIV
za timove „Projekt građanin/Ja građanin“ školskih takmičenja koji su uspješno realizirali plan akcije – politiku razreda

Pravo učešća imaju razredni/školski timovi osnovnih i srednjih škola sa osam učenika koje vodi nastavnik/mentor. Nagrada za pobjednike ovog javnog poziva je učešće u programu petodnevnog Brčko ljetnog kampa – Ljetne škole demokratije, koja će se održati u periodu od 26.06.2013. do 30.06.2013. za 300 učenika i nastavnika iz cijele države.

Za učešće timovi trebaju dostaviti:
– Molbu/zahtjev za učešće na kampu u kojem će naznačiti naziv škole, ime nastavnika, imena učenika/članova PG tima, temu koju je tim istraživao, mjeru javne politike koju je predložio/zagovarao
– Dokaz o uspješno realiziranom akcionom planu – planu razreda
– Plan o daljem djelovanju po pitanju potpune realizacije plana koji je razred predložio
– Fotografiju portfolija

Prilikom selekcije pobjedničkih timova Komisija će se voditi slijedećim kriterijem:
– Da li je predloženo rješenje mjera javne politike
– Da li provedena aktivnost/aktivnosti doprinose riješenju problema i odgovaraju prijedlogu koji je predstavljen u politici razreda
– Da li je tim uspješno realizirao svoju akciju i u kom procentu (bodovane će biti i djelomično realizirane aktivnosti za koje je izvjesno da će dati učinak u kraćem vremenskom periodu)
– Da li je predlozena i usvojena/realizirana politika razreda inovativna (dodatni bodovi)
– Da li se tim za realizaciju predložene politike razreda koristio društvenim mrežama, savremenim i tradicionalnim medijima (dodatni bodovi)

Timovi osnovnih i srednjih škola bića odvojeno procjenjivani.
Zavisino od slobodnih kapaciteta biće proglašen broj timova pobjednika ovog poziva u obje selekcione grupe (I selekciona grupa – osnovne škole, II selekciona grupa – srednje škole).

 

Prijave na javni poziv poslati:
mailom na info@civitas.ba ili
poštom na adresu Hamdije Čemerlića 6, 71 000 Sarajevo

Rok za prijavu: 13.06.2013.

Prethodni sadržajDvanaesti Brčko ljetni kamp – Brčko, 26.-30. juni/lipanj 2013.
Naredni sadržajBrčko ljetni kamp: Javni poziv za cyber građane

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje