Javni poziv za dostavljanje studentskih radova

490
0

Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava CIVITAS objavljuje

POZIV
za dostavljanje studentskih radova

koji će biti objavljeni u Godišnjem biltenu naše Univerzitetske/Sveučilišne Mreže,
izdanje za školsku 2020/21. godinu

Radovi se dostavljaju u formi:

 • istraživačkog rada
 • preglednog rada
 • studije javnih politika/slučaja
 • komentara ili prikaza knjige

na jednu od ponuđenih tema:

a) Značaj institucija lokalne razine vlasti u ostvariavanju prava i potreba građana

b) Razvoj lokalne demokracije i sudjelovanje građana u procesima javnog odlučivanja

c) Lokalni izbori i mladi u Bosni i Hercegovini

d) Rodna ravnopravnost u izbornom procesu

e) Uloga obrazovnih institucija u razvoju demokratske političke kulture i poticanju građana na sudjelovanje u izbornom procesu

f) Izborni proces u doba E-demokracije

g) Političko komuniciranje i politički marketing lokalnih izbora – globalni osvrt

h) Umjetnost inspirirana izbornim procesima – globalni, povijesni osvrt

Rok za dostavljanje radova je srijeda, 28.10.2020.

Radovi pisani na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku
dostavljaju se u elektronskoj formi, u Microsoft word format (doc ili docx),
e-mailom na adresu info@civitas.ba
uz naznaku “Za Bilten UNI Mreze 2020.”

Radovi trebaju biti pisani Times New Roman fontom, veličine slova 12, tekst obostrano poravnat i ne mogu biti duži od 6000 riječi, uključujući reference i podatke o autorici/u.

Dostavljeni će radovi biti objavljeni u Godišnjem biltenu CIVITAS Univerzitetske/Sveučilišne Mreže, a Redakcija Biltena jedan će rad odabrati za dodjelu posebnog priznanja i nagradu autoru.

Obvezni elementi prijave su:

 • Podaci i informacije o autorici/u rada
 • Tema iz poziva na koju se rad prijavljuje (jedna od ponuđenih na listi od a do h)
 • Naslov rada
 • Forma rada (odabrati jednu od navedenih u ovom pozivu)
 • Sažetak rada
 • Sadržaj rada i navod korištenih izvora
 • Izjava o autorstvu uz valjano navođenju korištenih sadržaja i materijala koji su zaštićeni autorskim pravima drugih lica

Prethodni sadržajIstraživanje: Adam Tyner i Sarah Kabourek Evidence from the Early Childhood Longitudinal Study. Washington D.C.: Thomas B. Fordham Institute (September 2020).
Naredni sadržajStudentski rad: Relationship between political participation and perception of corruption

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje