Program certifikacije: Javni poziv za nastavnike predmetne nastave građanskog obrazovanja

574
1

CIVITAS otvara javni poziv za učešće u stipendijskom programu stručnog usavršavanja nastavnika/profesora predmetne nastave građanskog obrazovanja. Ovaj javni poziv otvoren je za nastavnike koji nisu obuhvaćeni nominacijom pedagoških zavoda, a profesori su filozofije i sociologije, historije/istorije/povijesti i svršeni diplomanti duštveno-humanističkih studija sa zvanjem nastavnik, odnosno položenom pedagoškom grupom predmeta.

Program certifikacije traje 10 dana sa 80 kontakt sati, a instruktivna nastava održat će se u u drugoj polovini januara 2020. godine. Uspješno položen test iz ovog dijela programa certifikacije vrednuje se sa 12 ECTS kredita.

Prvo polaganje završnog testa organizira se posljednji dan programa, a preostala dva redovna termina biće organizirana u augustu/kolovozu 2020. i januaru/siječnju 2021.

CERTIFIKACIJA NASTAVNIKA/PROFESORA
ZA IZVOĐENJE PREDMETNE NASTAVE GRAĐANSKOG OBRAZOVANJA

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ uz podršku i pomoć Ureda za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, raspisuje

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za program modularne obuke nastavnika/profesora
koji izvode predmetnu nastavu građanskog obrazovanja sa završnom provjerom znanja, ……
.priznatog i kao Program certifikacije

Pozivaju se:
• nastavnici i profesori koji predaju predmet građanskog obrazovanja, a nisu završili program certifikacije
• nastavnici i profesori – uposlenici javnih i privatnih škola u kojima je nastavnim planom i program predviđena predmetna nastava građanskog obrazovanja da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja nastavnog kadra za predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku kompetenciju neophodnu za uspješno ostvarivanje ciljeva odgoja i obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo kroz formalni obrazovni sistem.

Osnovni i posebni uvjeti – Profil kandidata
Osnovni uvjeti
Kandidati za program certifikacije trebaju ispunjavati slijedeće OSNOVNE uvjete:
• da su državljani Bosne i Hercegovine
• da imaju završen II i III ciklus po bolonjskom visokoobrazovnom procesu, odnosno najmanje završen VII stepenom stručne spreme po predbolonjskom visokoobrazovnom procesu društveno-humanističkog usmjerenja

Posebni uvjeti
Prilikom selekcije kandidata za program certifikacije biće razmatrani i POSEBNI uvjeti:
• da kandidat ima uspješno završenu osnovnu obuku iz programa „Osnovi demokratije“ i „Projekt građanin“
• da kandidat ima dokaz o uspješno završenim drugim programima stručnog usavršavanja za edukatora, koje realizira Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“
• te druga posebna dostignuća nastavnika i ostvaren uspjeh u ovoj naučno-stručnoj oblasti

Prednosti pri izboru polaznika će imati profesori filozofije, sociologije i historije/istorije/povijesti.

Za sve kandidate će se tražiti saglasnost pedagoškog zavoda i isti će biti uključeni na liste učesnika od rednog broja kojim završavaju prijave direktno nominiranih od strane pedagoških zavoda.

Troškovi programa
Program certifikacije realizira se kao stipendijski program i uključuje pokrivanje slijedećih troškova:
• smještaj u hotelu na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja teorijsko-metodičke instruktivne nastave
• refundaciju troškova prevoza od mjesta stanovanja do Sarajeva gdje se održava instruktivna nastava
• stručnu literaturu i radni priručnik
• angažman univerzitetskih profesora i mentora

Kotizacija koja uključuje pristup programu i tri ispitna roka za teorijsko-metodički test, a koju plaća nastavnik ili škola čiji je zaposlenik iznosi 150,00 KM (slovima: jednastotinaipedesetkonvertibilnihmaraka).

Rok za prijavu
Rok za prijavu je 31.12.2019.

U prijavi kandidati trebaju dostaviti:
• Popratno pismo – zahtjev za učešće u programu
• Biografiju
• Dokaz o završenom studiju
• Dokaz o položenoj pedagoškoj grupi predmeta i radnom iskustvu nastavnika
• Ostale dokumente koji svjedoče o tome da kandidat ima uvjete koji su u konkursu naznačeni kao „posebni uvjeti“

Prijave se šalju poštom na adresu:
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“
Uz naznaku: ZA PROGRAM CERTIFIKACIJE NASTAVNIKA
Džemala Bijedića 42, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ili elektronskom poštom na info@civitas.ba

Prethodni sadržajOdržana obuka “Projekt građanin” u Županiji Posavskoj
Naredni sadržajU Elektrotehničkoj školi Tuzla obilježen 10. decembar – Dan ljudskih prava

1 KOMENTAR

  1. Poštovani,

    Javljam se povodom javnog poziva za program certifikacije nastavnika. Zanima me da li trebaju slati dokumente i profesori koji su nominovani od strane pedagoškog zavoda?
    Srdačan pozdrav

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje