Javni poziv za učešće u programu Ljetne škole – Brčko ljetnog kampa 2016.

177
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS objavljuje

JAVNI POZIV

za učešće u programu Ljetne škole – Brčko ljetnog kampa 2016.

 • Pravo učešća mogu ostvariti sve Projekt građanin/Ja građanin ekipe koje su ostvarile učešće u općinskim/opštinskim PG takmičenjima za školsku 2015./16. godinu.
 • Pravo učešća imaju i Projekt građanin/Ja građanin školske ekipe iz 2014./15. godine koje su u toku ove školske godine realizovale svoje PG razredne politike.

Broj mjesta je ograničen a prilikom izbora učesnika Komisija će ocjenjivati:

 • Inovativnost u pristupu rješavanja problema
 • Angažiranost zajednice (lokalne vlasti, roditelja, NVO sektora, stručnjaka…) u realizaciji akcionog plana koji je predstavila PG ekipa
 • Medijska promocija aktivnosti i rada
 • Korištenje MojGlas aplikacije u radu i zagovaranju

Uz ove, posebne kriterije, Komisija će ocjeniti da li je predložena politika razreda zadovoljila osnovne PG kriterije:

 • da je zagovarano rješenje mjera javne politike
 • da je predložena mjera ustavna i u skladu s zakonom
 • da predložena mjera nije u suprotnosti sa univerzalnim demokratskim vrijednostima i osnovnim ljudskim pravima i slobodama.

Prijave se dostavljaju u pisanoj formi kao Pismo interesovanja koje treba sadržavati slijedeće elemente:

 • Naziv škole, dan i datum predstavljanja na općinskom/opštinskom takmičenju
 • Naznačen problem koji je tim istraživao i mjera javne politike koju predlaže
 • Pojašnjenje koristi i cijena predložene mjere u odnosu na postojeće i alternativne mjere
 • Kratki opis Plana razreda i ostvarenog uspjeha u zagovaranju rješenja
 • Kontakt podaci koji obavezno treba da sadrže: Naziv škole, ime odgovornog nastavnika, kontakt e-mail i kontakt tel; imena učenika i nazivi njihovih korisničkih profila (ili link za profil) na aplikaciji MojGlas

Prijave slati u Word dokumentu,  Times New Roman, 12, prored 1,5 do 3000 karaktera s proredima.

Rok za slanje prijava: utorak, 21.06.2016. do 13:00 sati

Prethodni sadržajODLUKA o proglašenju pobjednika izazova „Izbor školskog aktiviste/aktivistkinje“
Naredni sadržajBrčko: Najavljen ljetni kamp – Ljetna škola demokracije 2016.

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje