Jubilarna Godišnja konferencija: novi koncept, stručnjaci iz cijele BIH i jedinstven susret predstavnika obrazovnih vlasti u našoj zemlji

200
0

Obrazovni centar CIVITAS i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BIH najavili su jubilarnu, dvadesetu godišnju konferenciju školskih programa građanskog obrazovanja koja će se održati u Neumu, za vikend 12.-14. listopada/oktobra 2018.

I ove godine u programu Godišnje konferencije strateškog planiranja za školske programe građanskog obrazovanja sudjeluju predstavnici obrazovnih vlasti iz cijele zemlje, a sudionicima programa ponudili smo nešto drugačiji, inovativan način timskog rada i stručnog usavršavanja uvođenjem stručnih panel prezentacija u trajanju od 30 minuta koje vode sveučilišni profesori, više blokova rada u programu strateškog planiranja kao i formu poster-prezentacije za edukatore, koja do sada nije bila praksa ovakvih susreta.

Građansko obrazovanje jedan je od temeljnih stupova demokratskog društva. Stavljanje ljudskih prava i aktivnog sudjelovanja građana u okvire obrazovnog sustava čini društvo pluralističkim, aktivnim, inkluzivnim i otvorenim, a njegove građane i građanke odgovornim i punopravnim članovima zajednice, sposobnim donositi informirane i promišljene odluke o pitanjima od važnosti za društvo u kojem žive i djeluju. (cyn RH) U Bosni i Hercegovini školski programi građanskog obrazovanja koje su razvili CIVITAS domaći i međunarodni stručnjaci dio su obrazovnih politika i nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama i fakultetima javnih univerziteta u Republici Srpskoj, Distriktu Brčko i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine. Ovi nastavni sadržaji, kao dio redovne i obvezne nastave izučavaju se interdisciplinarno u nižim razredima osnovne škole, kao predmetna nastava u višim razredima osnovne škole, gimnazijama i srednjim strukovnim školama, kroz četiri bazična koncepta u programu predškolskog odgoja i obrazovanja i kao obavezni predmet studija filozofije, prava, politologije, jezika i komunikologije. Partnerski opredijeljeni za kvalitetno građansko obrazovanje, resorna ministarstva obrazovanja u našoj zemlji, Ambasada SAD-a i CIVITAS do sada su osigurali ne samo uvođenje sadržaja građanskog obrazovanja u nastavne planove i programe što je europski i globalni standard za kvalitetno obrazovanje, već su osigurali i doedukaciju, profesionalni razvoj i stručno usavršavanje za nastavnike i prosvjetno-pedagoške savjetnike te realizaciju empirijskih istraživanja o postignućima učenika na osnovu kojih su planirani zajednički programi za osiguranje i unaprjeđenje školskih programa građanskog obrazovanja. Primarni korisnici ovih programa su učenici, a do sada ih je u školske programe građanskog obrazovanja uključeno više od milijun. Grant sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Vlada Sjedinjenih Američkih Država financirane su i donacije udžbenika za ovaj nastavni predmet kako bi svaki učenik imao svoj besplatni primjerak osnovnog alata za učenje i usvajanje građanskih kompetencija.

Godišnja konferencija uvijek je bila jedinstven susret predstavnika obrazovnih vlasti u našoj zemlji, a ove godine očekujemo sudjelovanje predstavnika Ministarstva civilnih poslova BIH i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BIH, obrazovnih vlasti Republike Srpske: Ministarstva prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske i Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, šefa Odjela i šefove pododjela za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta, te predstavnike ministarstava i pedagoških zavoda kantona Federacije BIH i to Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, Ministarstva obrazovanja i nauke i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Posavskog kantona, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pedagoškog zavoda Unsko-Sanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pedagoškog zavoda Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ministri obrazovanja, šefovi odjela za obrazovanje, direktori pedagoških zavoda i prosvjetno-pedagoški savjetnici u programu konferencije predstavit će najznačajnije rezultate rada i postignuća učenika u prethodnoj školskoj godini, te govoriti o izazovima i perspektivi školskih programa građanskog obrazovanja u okviru petogodišnjeg razvojnog programa koji će biti predstavljen na zatvaranju konferencije.

Plenarne prezentacije ovogodišnje konferencije rezervirane za stručne radove sveučilišnih profesora, kako bi se edukatorima dala prilika za profesionalni razvoj i usavršavanje. Teme koje će profesori prezentovati tiču se različitih aspekata obrazovanja za aktivno i odgovrno građanstvo i efektivnih metoda poučavanja u učionici građanskog obrazovanja. Za sudionike konferencije, na ove teme govore Leah Pease, šefica Ureda za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Holly Zardus, ateše za kulturu i obrazovanje Ambasade SAD-a u našoj zemlji, dr.sc. Damirka Mihaljević, profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, dr.sc. Mario Hiber, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i prof.dr Mile Ilić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. U programu konferencije i na sesijama strateškog planiranja potvrđeno je sudjelovanje dekana i profesora Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara, Univerziteta u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Istočnom Sarajevu.

Nastavnici i odgajatelji, čiji su stručni radovi i bilteni uspješnih praksi iz nastave prihvaćeni svoje će radove predstaviti u programu završne aktivnosti – Smotre poster prezentacija.

Ivana Kešić, CIVITAS

Prethodni sadržajUniverzitetski program: Promišljanje političkih ideja
Naredni sadržajПрофесор Илић, Неум 2018

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje