Kalendar kantonalnih/županijskih takmičenja programa “Projekt građanin/Ja građanin“ za Federaciju BiH i Distrikt Brčko

202
0

Kalendar kantonalnih/županijskih takmičenja programa “Projekt građanin/Ja građanin“ za Federaciju BiH i Distrikt Brčko

 

Kanton Sarajevo

24.04.2015

Sarajevo, Srednja mašinska tehnička škola

Kontakt osoba: Derviša Pleho, CIVITAS koordinator, email: dpleho@civitas.ba

 

Hercegovačko-Neretvanska županija

28.04.2015 Mostar

Centar za kulturu Mostar

Kontakt osoba: Marina Mihalj, CIVITAS koordinator, email: mmihalj@civitas.ba

 

Zapadnohercegovačka županija

28.04.2015

Rakitno (općina Posušje), Osnovna škola “Ante Bruno Bušić“

Kontakt osoba: Drago Zovko, CIVITAS koordinator, email: dzovko@civitas.ba

 

Tuzlanski kanton

28.04. i 29.04.2015

Doboj Istok, Osnovna škola “Brijesnica“

Kontakt osoba: Sadik Selimović, CIVITAS koordinator, email: sselimovic@civitas.ba

 

Posavska županija

04.05.2015

Orašje, Srednja strukovna škola Orašje

05.05.2015

Odžak, Osnovna škola “Vladimir Nazor“

Kontakt osoba: Mijo Mijić, CIVITAS koordinator, email: mmijic@civitas.ba

 

Bosansko-Podrinjski kanton Goražde

05.05.2015

Goražde, Osnovna škola “Fahrudin Fahro Baščelija“

Kontakt osoba: Alija Lapo, CIVITAS koordinator, email: alija.lapo@bih.net.ba

 

Distrikt Brčko

24.04.2015

Brčko, Ekonomska škola

29.04. i 30.04.2015

Brčko, Omladinski centar (u organizaciji Druge osnovne škole Brčko)

Kontakt osoba: Mara Matkić, šefica pododjela za predškolsko i osnovno obrazovanje u vladi Brčko Distrikta i CIVITAS koordinator, email: mmatkic@civitas.ba

 

 

Za takmičenja u Republici Srpskoj obratite se Republičkom pedagoškom zavodu Republike Srpske, CIVITAS koordinatoru i savjetniku/inspektoru za predmete sociologija, filozofija, demokratija i ljudska prava gdinu Miladinu Iliću elektronskom poštom na adresu miladin.ilic@rpz-rs.org

Prethodni sadržajKonkurs za prijem studenta/apsolventa za honorarni rad na projektu
Naredni sadržajU susret novoj PG generaciji

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje