Kešić: Godišnja konferencija posvećena temama iz oblasti građanskog obrazovanja održat će se za vikend 13.-15. oktobra u Neumu

225
3
Photo by Sam Dean/

Izvještava: Ivana Kešić, CIVITAS program manager

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji s Uredom za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BIH i ove godine organizira program stručnog savjetovanja i strateškog planiranja na teme iz oblasti građanskog obrazovanja.

Odgoj i obrazovanje za aktivno i odgovorno građanstvo i društvo promjena – od teorije do prakse“ radni je naziv ovogodišnje konferencije koja će se održati u Neumu, za vikend 13.-15. oktobra/listopada. 120 mjesta u programu konferencije rezervirano je za predstavnike agencija za obrazovanje, ministre obrazovanja i stručne saradnike, prosvjetno-pedagoške savjetnike i inspektore resornih ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda, univerzitetske profesore, stručnjake i istraživače, CIVITAS koordinatore školskog programa građanskog obrazovanja, predstavnike domaćih i međunarodnih organizacija koje djeluju u oblasti obrazovne reforme i osnaživanja škola za demokratsko i inkluzivno učenje, te pohvaljene nastavnike građanskog obrazovanja i autore stručnih radova pristiglih na konkurse koje je CIVITAS objavio u julu/srpnju, avgustu/kolovozu i septembru/rujnu ove godine.

Diskusiju o građanskom obrazovanju u programu ovogodišnje konferencije stavljamo u širi kontekst ostvarivanja socijalne kohezije i realizacije obrazovnih i općenito političkih prioriteta euro-atlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Europskim referentnim okvirom o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje predlaže se razvoj interpersonalnih i građanskih kompetencija tijekom cjelokupnog formalnog obrazovanja – što uz nastavni predmet građanskog obrazovanja zahtjeva i razvoj znanja, vještina i stavova koji čine ove kompetencije i kroz druge nastavne predmete, promicanje demokratskih vrijednosti kroz sve nastavne i vannastavne aktivnosti škole, jačanje demokratske klime i kulture školske zajednice, te unaprijeđenje građanskih kompetencija nastavnika i direktora škola.

Teme konferencije tako su podjeljene u tri cjeline koje se prožimaju kroz više plenarnih sesija, prezentacija, izlaganja i diskusija, a odnose se na:

 • Nastavni predmet: ciljeve, organizaciju i ishode učenja nastave građanskog obrazovanja,
 • Participativnu praksu, inkluzivno obrazovanje i demokratsku klimu i kulturu škole i
 • Stručno osposobljavanje i razvoj građanskih kompetencija nastavnika i direktora škola.

O organizaciji i realizaciji nastave građanskog obrazovanja, izazovima u poučavanju za aktivno i odgovorno građanstvo, organizaciji takmičenja „Projekt građanin/Ja građanin“ i savremenim tehnikama i metodama učenja u predmetnoj nastavi građanskog obrazovanja izlažu predstavnici resornih ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda i pohvaljeni profesori. Autori stručnih i naučnih radova, resorni ministri obrazovanja, predstavnici agencija za obrazovanje i profesori javnih univerziteta govoriti će o razvoju građanskih kompetencija u obrazovanju i stručnom usavršavanju nastavnika i direktora škola, te razvoju demokratske klime i kulture školske zajednice.

Uz stručne i naučne radove objavljen je i poziv nastavnicima za dostavljanje osvrta, eseja i izvještaja o primjerima pozitivne prakse u razrednoj i predmetnoj nastavi koji će biti prezentirani kroz program paralelnih diskusija. Cilj ovog dijela programa koji moderiraju CIVITAS koordinatori i stručni saradnici je ukazati na postojanje dobrih praksi koje počivaju na izuzetnom angažmanu i kreativnosti pojedinaca, koji žele uskladiti odgojne potrebe učenika ovisno od njihovog uzrasta, interesovanja i sposobnosti s potrebama društvene sredine, te pozitivno utjecati na razvoj samostalne odgovorne i funkcionalne ličnosti – građanina demokratskog društva.

Svi zaključci i preporuke plenarnih sesija i paralalenih diskusija na naznačene teme će biti predstavljani na zatvaranju konferencije.

Za potrebe pripreme i organizacije programa, CIVITAS će otvoriti konferencijski E-bilten dostupan kao poddomena web stranice www.civitas.ba i Facebook stranica pod imenom „CIVITAS godišnja konferencija – Neum 2017.“ E-bilten služit će ne samo za najavu programa, već i predstavljanje svih radova i praksi pristiglih na konkurs, te objavljivanje izvještaja i preporuka konferencije, audio i video zapisa predavanja i prezentacija, te video materijala radionice „Izazov Kreativnog kutka konferencije“.

 

Organizacija konferencije finansirana je grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Koncept programa autorstvo je organizatora, a izneseni stavovi mišljenje su autora.

Photo by Sam Dean/

 

 

 

 

Prethodni sadržajPrijave nastavnika za učešće u programu Godišnje konferencije – Neum 2017.
Naredni sadržajPodsjećamo, prošlogodišnja konferencija u Neumu

3 KOMENTARI

 1. Obrazovnom centru za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i Uredu za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BIH, koji i ove godine organiziraju program stručnog savjetovanja i strateškog planiranja na teme iz oblasti građanskog obrazovanja upućujem najljepše želje za uspješno realiziranje iste. I ove (kao i prethodne) godine uputit ću sugestiju da se u programe stručnog savjetovanja i strateškog planiranja pokušaju involvirati i lokalne zajednice(Općina Novi Grad Sarajevo). Naime od Službe za obrazovanje u ovoj lokalnoj zajednici svake godine se traži finansijska podrška općinskom takmičenju ali se više ne pruža bilo kakva mogućnost praćenja na temu strateškog planiranja na teme iz oblasti građanskog obrazovanja, kao što je ranijih godina bilo. S obzirom na činjenicu da sam i sama certificirani sudac smatram da je poželjno da se u slična savjetovanja i edukacije uključe i predstavnici lokalnih zajednica. Isto mišljenje sam napisala i prethodne godine ali nije zavrijedilo Vašu pažnju.

  • Poštovana profesorice, nismo do sada imali tu praksu jer smo pažnju usmjerili na donosioce nastavnih planova i programa. Vi pratite naš rad u svim segmentima i bilo bi nam zadovoljstvo da nam se pridružite i prezentirate primjer pozitivne prakse i na nivou lokalne zajednice.
   Možete li nam samo svoje kontakte dostaviti mailom na adresu info@civitas.ba za dalje dogovore.
   S poštovanjem, CIVITAS Ured

 2. Poštovani,
  zahvaljujem na Vašem očitovanju glede iznesenog mišljenja koje se odnosi na organiziranje predstojeće Godišnje konferencije posvećene temama iz oblasti građanskog obrazovanja. Uputstvo sam ispoštovala.

  Želim Vam puno uspjeha u budućem radu.

  LP Fahra Zvizdić, prof.

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje