Kešić: I ove godine dovodimo najbolje predavače

198
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji s Uredom za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BIH i ove godine organizira modularni program stručnog usavršavanja za nastavnike predmetne nastave građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Cilj programa je osposobiti nastavnike za kvalitetno i kompetentno izvođenje predmetne nastave obrazovanja za demokratiju i ljudska prava u osnovnim i srednjim školama. Instruktivnu nastavu izvode univerzitetski stručnjaci; profesori prava, filozofije, sociologije, političkih nauke, žurnalistike i ekonomije.

Na Vaša pitanja o ovom programu odgovarala je program manager CIVITAS školskog programa građanskog obrazovanja Ivana Kešić.

Zašto obavezni modularni program obuke?

Kvаlitet nаstаve i kompetentnost nаstаvnog kаdrа smаtrаju se nаjboljim pokаzаteljimа uspjehа u obrаzovnim sistemimа sаvremenih demokrаtskih zemаljа. Upravo zbog toga članom 9. Europske povelje o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava donesenoj na Konferenciji ministara odgoja i obrazovanja Vijeća Europe u Ljubljani, 2010. godine utvrđuje se da su zemlje članice dužne osposobiti sve odgojno-obrazovne radnike za odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava tako da oni steknu temeljno znanje i razumijevanje toga područja, te osposobljenost za upotrebu prikladnih metoda učenja i poučavanja. Polazeći od navedenog i efekata koje građansko obrazovanje ima u smislu poboljšavanja međusobnih odnosa, preuzimanja odgovornosti i tolerancije koji su veoma bitni za perspektivu demokratskog društva kojem težimo i za integraciju u zajednicu europskih zemalja CIVITAS je u partnerstvu sa obrazovnim vlastima u BIH razvio i provodi program modularne obuke koji ima za cilj osposobiti nastavnike da razviju i budu u stanju demonstrirati predmetnu,pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku kompetenciju za izvođenje predmetne nastave građanskog obrazovanja, obaveznog predmeta u osnovnim i srednjim školama.

Po čemu se razlikuje od drugih programa stručnog usavršavanja?

Više elemenata razlikuje ovaj program stručnog usavršavanja od mnoštva drugih koje provodi i naš Obrazovni centar ali i druge institucije i organizacije koje se bave poboljšanjem kvalitete obrazovanja. Za početak riječ je o programu koji predstavlja obaveznu dokvalifikaciju, usavršavanje za izvođenje predmetne nastave građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Odluka je to resornih ministarstava obrazovanja i predagoških zavoda Republike Srpske, kantona Federacije Bosne i Hercegovine i obrazovnih vlasti Vlade Brčko Distrikta.

Nadalje, riječ je o programu stručnog usavršavanja za koji instruktivnu nastavu izvode isključivo univerzitetski profesori iz BIH i zemalja Europske unije, te stručnjaci za građansko obrazovanje.

Konačno, ono što najviše razlikuje ovaj program od drugih programa obuke je da kandidati po završetku nastave pristupaju polaganju teorijsko-metodičkog testa na kojem trebaju zadovoljiti minimalno 67% kako bi uspješno završili prvi, teorijski dio programa. Pravo polaganja imaju u tri ispitna roka u periodu od 18 mjeseci, a nakon položenog testa rade na razvoju Praktikum Portfolija gdje pod nadzorom dodjeljenog im mentora stečena znanja i vještine primjenjuju u radu s učenicima, koji zajedno sa prosvjetno-pedagoškim savjetnicima ocjenjuju njihov rada. Cijeli ciklus stručnog usavršavanja traje u prosjeku 18 do 20 mjeseci.

Koje novitete donosi ovogodišnji program obuke?

Ove godine stalnom stručnom timu predavača pridružuju se tri nova saradnika. Prof.dr. Mitja Žagar sa Instituta za etničke studije Fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani poučavat će historijski razvoj i osnovna načela demokratije, konstitucionalizam, civizam, liberalizam i koncepte osnovnih ljudskih prava i sloboda. Njegov kolega, doc.dr.sci. Igor Kanižaj sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Zagrebu poučavat će modul „Mediji i demokratija“, a prof.dr. Slaviša Kovačević sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Banja Luka ove godine predaje modul „Ekonomija, demokratija i globalizacija“.

Stalni stručni tim i ove godine čine prof.dr. Mile Ilić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta Banja Luka koji kao autor za sada jedinog univerzitetskog udžbenika o metodici nastave građanskog obrazovanja predaje upravo Metodiku, prof.dr. Zlatan Begić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji će predavati modul Vlast u BIH – legalitet i legitimitet, te prof.dr. Kasim Trnka, emeritus, pravni stručnjak Dejtonskog mirovnog sporazuma i dugogodišnji univerzitetski profesor i ustavni sudac koji će predavati modul Pravda i Sudski sistem. CIVITAS stručnjak za praktičnu nastavu „Projekt građanin/Ja građanin“ profesor Amir Hodžić pratit će rad kandidata programa na priprema za izvođenje praktičnog dijela predmetne nastave građanskog obrazovanja. Mentor programa je Zdravko Šunkić, predsjednik CIVITAS Upravnog odbora.

Ko može pristupiti ovom programu?

Važno je napomenuti da je riječ o stipendijskom programu stručnog usavršavanja koji za cilj ima unaprijeđenje kvalitete nastavnog procesa pa je poziv za pristupanje ovom programu otvoren isključivo za nastavnike uključene u nastavni proces, odnosno nastavnike predmetne nastave i profesore u gimnazijama i srednjim stručnim školama.

CIVITAS je dao preporuku da programu pristupaju profesori filozofije i sociologije za srednju školu, odnosno nastavnici historije i geografije za osnovnu školu, no na preporuku pedagoških zavoda, a po osnovu ukazane potrebe škola i obrazovnih sistema u program obuke uključeni su i nastavnici drugih predmeta društveno-humanističkih nauka ukoliko su već angažovani kao predmetni nastavnici uslijed nedostatka obučenog kadra u školama.

Kako se verifikuje učešće nastavnika?

Rad nastavnika-kandidata prati se od samog dolaska na obuku koja u kontinuitetu traje 80 sati instruktivne nastave. Za to vrijeme nastavnici borave u internatskim uslovima kako bi uz predavanja, prolazili obavezne konsultacije i proces zajedničkog, timskog rada i učenja. Ulazni test kojem nastavnici pristupaju po dolasku formom je identičan završnom testu kako bi ih se pripremilo za završno testiranje i kako bi se pratio njihov individualni i generacijski napredak, te ocijenilo koliko uspjeha je dao program u cjelosti. Nakon svakog predavanja nastavnici rade aplikativne vježbe koje pregledaju i ocijene predavači instruktivne nastave kako bi naredni dan ukazali kandidatima na najčešće propuste i pogrešna razumijevanja određenih koncepata. Sve ovo čini edukativni folder svakog kandidata, no ne ulazi u završnu ocjenu.

Završni test polaže se u tri ispitna roka. Prvi rok je 24 sata nakon završetka instruktivne nastave, drugi 6 mjeseci, a treći godinu dana kasnije. Završni test polaže se isključivo pismeno, u vremenskom periodu od 150 minuta i na njemu kandidat treba zadovoljiti 67% za prolaz što ga kvalifikuje za izradu praktikum portfolija koji se radi s mentorom i ocjenjuje opisnom ocjenom „zadovoljava/ne zadovoljava“.

Nakon uspješno položena oba dijela programa obuke nastavniku se izdaje uvjerenje s pregledom modula koje je uključivala obuka i ostvarenih rezultata u njenom teorijskom i praktičnom dijelu.

Program realizuje Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji sa Uredom za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BIH, po osnovu prenešenih autorskih prava na praktični dio obuke od strane Vijeća Europe, te po nalogu i u partnerstvu sa obrazovnim vlastima u Bosni i Hercegovini, preciznije Odjelom za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske i resornim ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima kantona Federacije BIH.

 

Prethodni sadržajPozdravni govor izvršne direktorice CIVITAS školskog programa građanskog obrazovanja u BIH, Sladaković Sandre (govor u potpunosti prenosimo nakon otvaranja obuke)
Naredni sadržajŠunkić: Pismo nastavnicima

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje