Kešić: O programu godišnje konferencije – Neum 2016.

171
1

Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava CIVITAS u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u BIH najavljuje Osamnaestu godišnju konferenciju – Sastanak strateškog planiranja za školske programe građanskog obrazovanja koja će se održati u Neumu, za vikend 21.-23. listopada/oktobra 2016.

Zadatak koji se stavlja pred sudionike ove konferencije usredočen je na prepoznavanje mjerljivih, konkretnih i jasnih učinaka školskih programa građanskog obrazovanja. Kroz plenarne prezentacije ćemo predstaviti rezultate ispitivanja znanja i stavova učenika u osnovnim i srednjim školama, te rezultate eksterne evaluacije CIVITAS školskih programa građanskog obrazovanja. Sveučilišni profesori – voditelji katedri za filozofiju i pravo će govoriti o izazovima za nastavnike u procesu učenja i poučavanja usmjerenoga na razvoj ključnih kompetencija i rezultatima ispitivanja stavova studenata na dodiplomskim studijima o političkom i društvenom aktivizmu. Novi modularni programi, osvrti nastavnika na prakse iz učionice i potencijal regionalne suradnje predstavljamo kroz program paralelnih sesija.

Za izvođenje preporuka sudionici će se odrediti za temu i razinu obrazovanja. Tako će se preporuke odnositi na nastavne predmete građanskog obrazovanja u osnovnoj, odnosno srednjoj školi i na rad sa studentima javnih sveučilišta, dok se prema sadržaju odrediti kao preporuke za revizije udžbenika, uvođenje novih modula, stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika, osnaživanje mladih po pitanju aktivnijeg uključivanja u procese javnog odlučivanja.

U identifikaciji ključnih izazova vodimo se rezultatima istraživanja, gdje nam, uzmimo za primjer, rezultati empirijskoga istraživanja Spajić-Vrkaš – Džidić, koje je provedeno u srednjim školama potvrđuju kako je  građansko obrazovanje snažan instrument za osiguranje stabilnosti suvremene demokracije. Učenici su mišljenja kako učenje o demokraciji i ljudskim pravima u najvećoj mjeri utiče na prihvaćanje odgovornosti za vlastite odluke (oko 68%) i suradnju s drugima u rješavanju problema (oko 66%). Prema procjenama učenika, za demokraciju je važno da su građani demokratski obrazovani (37,6%) i da postoje različiti stavovi političkih stranaka (33,8%).  Ipak, mladi ljudi i dalje negativno anticipiraju svoje buduće političko i u nekim segmentima i građansko angažiranje. Tako više od 50% učenika potpuno odbacuje mogućnost angažiranja u nekoj političkoj stranci, vršenju javne funkcije i osnivanju nevladine udruge ili interesne skupine za pritisak. Od 2009. godine kada je provedeno istraživanje CIVITAS je uveo redovne lokalne obuke i savjetovanja za profesore koji nastavu građanskog obrazovanja provode u srednjoj školi gdje je poseban fokus na praktičnom dijelu nastave “Projekt građanin/Ja građanin” koji se direktno odnosi na poticaj mladima da analiziraju probleme javne politike, predlažu rješenje i zagovaraju usvajanje predloženih rješenja. S obzirom da se ovakav stav mladih može objasniti lošom općedruštvenom i ekonomskom situacijom sa izraženom korupcijom i problemom nepotizma pokrenuti su programi obuka i školskih odbora za jačanje demokratske klime i kulture škole što pretpostavlja da će se po aktivizam afirmativno školsko okruženje ohrabriti mlade na djelovanje i u lokalnoj zajednici.

Strateško planiranje će uključiti identifikaciju izazova, analizu predloženih rješenja, izbor optimalnih mjera i razradu implementacije predloženih mjera o čemu će različite interesne skupine (nastavnici, pedagoške službe, vladina resorna ministarstva, struka i sveučilišta) dati svoje viđenje rješenja.

Sudjelovanje u strateškom planiranju prijavilo je 130 ministara, obrazovnih savjetnika, direktora pedagoških zavoda, pedagoških savjetnika/inspektora, sveučilišnih profesora i nastavnika građanskog obrazovanja. Očekuje se dolazak ravnateljice Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, a rad će nadgledati predstavnici Studentske Mreže i civilnih udruga sa predstavnikom OSCE misije.

Prethodni sadržajNajava: Osamnaesta godišnja konferencija
Naredni sadržajGodišnja konferencija školskog programa građanskog obrazovanja (Neum, 2016.): Javni poziv za nastavnike

1 KOMENTAR

  1. Poštovani,
    cijenimo kontinuitet djelovanja Obrazovnog centra za demokraciju i ljudska prava na stalnom jačanju koncepta građanskog obrazovanja. Općina Novi Grad Sarajevo je lokalna zajednica sa 14 osnovnih i tri srednje škole na svom području koja je aktivno uključena i dostupna svim timovima učenika i nastavnicima angažiranim na odabranim temama građanskog obrazovanja. Svjesni značaja ovog obrazovnog segmenta pomažemo i realiziranje općinskog takmičenja osnovnih i srednjih škola, a kao certificirane sudije i lično smo davali doprinos istim. S toga predlažemo da se i za konferencije koje realizirate a koje su mjesto za razmjenu modela jačanja ove oblasti planiraju i predstavnici općinskih službi za obrazovanje.

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje