Kešić: Sadržaj i ciljevi novog programa fokusirani su na razvoj demokratske političke kulture

145
0
parlament_ivana
U ponedjeljak, 22.08.2016. počinje s radom Akademija: Mladi i Lokalni izbori. Riječ je o šestomjesečnom edukativnom programu za studente koji se u svom konceptu, sadržaju i metodama rada u potpunosti oslanja na okvirni kurikukum za osposobljavanja učenika za kompetentno djelovanje u demokratskom društvu koji se primjenjuje na svim razinama formalnog obrazovnog sustava u BIH. U fokusu rada je interes za način na koji pojedinac razumije društvene i političke odnose u demokraciji, njegovu/njenu spremnost na participaciju u procesima odlučivanja kao i povjerenje koje ima prema demokratskim procedurama i institucijama vlasti. Osnovni pojam „građanin” u tom konceptu ne određuje se (samo) kao zakonski status untar određenog političkog sustava već definira subjekta društva koji ima znanje, sposobnosti i spreman/a je da aktivno, autonomno, odgovorno i kritički participira u društvenom životu svoje zajednice.
Sadržajno, program čine tri škole koje o participaciji građana demokratskog društva u procesima odlučivanja govore iz perspektive filozofske ideje o suverenitetu naroda, demokratskim i slobodnim izborima; prava i izbornog zakona, te politologije i strukturalnih problema demokracije. Ovako koncipiran program kroz seriju predavanja koje će polaznici imati u narednih šest mjeseci treba osigurati usvajanje znanja i informacija o predstavničkoj demokraciji, aktivnom i pasivnom biračkom pravu i osposobiti polaznike da razviju autonomne odgovore na društvena i etička pitanja, odnosno da razviju kompetencije za samostalno i odgovorno uživanje demokracije i participaciju u različitim procesima odlučivanja s posebnim fokusom na politička, šire društvena i ekonomska pitanja lokalne zajednice. Po završetku programa studenti trebaju razumjeti i znati objasniti pojmove suvereniteta naroda, neposrednih izbora, biračkog prava, te način rada javnih institucija i osnovna načela demokracije, građanskog i civilnog društva. Kada govorimo o vještinama program je usmjeren na razvoj argumentovanog i kritičkog mišljenja, ocjenjivanja i vrednovanja i moralnog rasuđivanja, a socijalno-akciona dimenzija programa ogleda se u pripremi polaznika za djelovanje u zajednici na animiranju mladih ljudi kao građana-glasača, te prioritetizaciji pitanja i problema mladih u programima kandidata/stranka i kasnije izabranih predstavnika vlasti u lokalnoj zajednici.
Polazna skupina akademije uključuje 35 studenata dodiplomskog studija, a otvaranju će nazočiti Leah Pease, direktorica Ureda za odnose s javnošću Veleposlanstva SAD-u BIH, koje je omogućilo realizaciju ove i ove programske aktivnosti.
Ivana Kešić, CIVITAS program manager
Prethodni sadržajSarajevo: Akademiju “Mladi i Lokalni izbori” otvara Leah Pease, šefica Odjela za odnose s javnošću Ambasade SAD-a u BiH
Naredni sadržajHodžić: Demokratske institucije nisu mašine koje se same od sebe pokreću u ispravnom smjeru

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje