Pitali ste: Ko može i treba biti sudija Projekt građanin/Ja građanin takmičenja?

224
0
 CIVITAS je za potrebe “Projekt građanin/Ja građanin” takmičenja proveo program certifikacije sudija za ovaj nastavni i takmičarski program. Certifikovane sudije su nastavnici građanskog obrazovanja, obučeni nastavnici drugih nastavnih predmeta, pedagozi, direktori škola ali i prosvjetno-pedagoški savjetnici i savjetnici načelnika za pitanje obrazovanja i socijalne politike u lokalnim zajednicama.
Preporuka je CIVITAS-a da samo certifikovane sudije mogu činiti sudijske timove “Projekt građanin/Ja građanin” takmičenja.
Ukoliko nema dovoljno certifikovanih sudija ili certifikovane sudije nisu dostupne u vrijeme održavanja takmičenja koordinator programa u sudijske timove može uključiti i certifikovane nastavnike za građansko obrazovanje ukoliko su u programu certifikacije slušali modul “Projekt građanin/Ja građanin” i uspješno zadovoljili teorijski i praktični dio programa certifikacije. Angažman ovih nastavnika moguć je na nižim nivoima takmičenja (školska i općinska/opštinska) i treba biti organiziran na način da se izbjegne sukob interesa, što znači da srednjoškolski profesori sude ekipama osnovnih škola, a njihove kolege nastavnici – voditelji osnovnoškolskih ekipa sude srednjoškolcima.
Za kantonalna i regionalna takmičenja, u slučaju nedostatka certifikovanih sudija CIVITAS će, na zahtjev lokalnog koordinatora, osigurati dolazak sudija iz drugih kantona Federacije BIH, Republike Srpske i/ili distrikta Brčko.
Sudije se pri svom radu drže propozicija takmičenja i ocjenjuju rad učenika prema poznatim, ranije objavljenim i svim takmičarima dostupnim sudijskim listama. Na ovaj način osigurava se objektivnosti pri bodovanju timova čak i onda kada zbog velikog broja timova odluku o pobjedniku donose dvije različite komisije sudaca. Sudije su obavezne pridržavati se propozicija takmičenja baš kao i učesnici. Prije početka takmičenja koordinator će ih, u prisustvu nastavnika, podsjetiti na neke važne elemente suđenja kao što su:
  • da će prije usmenih prezentacija ocjeniti portfolije i projektnu dokumentaciju;
  • da portfoliji moraju zadovoljiti osnovne propozicije kao što su dvije stranice kucanog teksta A4 formata na svakom dijelu portfolija i projektna dokumentacija koja prati prezentaciju;
  • da ocjenu i portfolija i usmenih prezentacija daju individualno, bez konsultacija sa kolegama, a da konačni rezultat svakog takmičarskog tima predstavlja zbirna ocjena svih članova sudijskog tima;
  • da su sudije dužne ocjene za svaki takmičarski tim dati nakon prezentacije tog tima, a ne naknadno kako se ne bi dovelo u pitanje usklađivanje rezultata;
  • da nakon izlaganja svakog dijela portfolija slijede 2 minute za pitanja: da se sudijama preporučuje da iskoriste to vrijeme i svakoj ekipi postave pitanja kako bi utvrdili da učenici razumiju materiju i eventualno im dali priliku da isprave nešto što je nespretno i nevješto prezentirano ili u prezentaciji propušteno;
  • da se prilikom ocjenjivanja fokus stavlja na razumijevanje ciklusa javne politike, adekvatno adresiranje nadležne institucije, ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti alternativnih politika, izbor javne politike kao rješenja problema i plan akcije usmjeren na usvajanje javne politike kao predloženog rješenja.

Posebna pažnja daje se sudijama ukoliko prvi puta u nekom kantonu mlađe generacije učenika izlaze na takmičenje, kao što je to u Kantonu Sarajevu gdje će se ove godine predstaviti učenici sedmih razreda. Pristup ovim učenicima pedagoški treba prilagoditi njihovom uzrastu i činjenici da se prvi puta usmeno predstavljaju na nekom takmičenju.

Ukoliko dođe do grubih kršenja pravila suđenja kao što su vrijeđenja učenika, nastavnika, pristrasan rad, telefoniranje sudija za vrijeme prezentacija, napuštanje sale za vrijeme prezentacije koordinator takmičenja zadržava pravo udaljiti sudiju koji je na taj način ugrozio održavanje takmičenja i zamjeniti ga drugim sudijom ili ukoliko zamjenu nema, sam preuzeti ulogu sudije u nastavku takmičenja.
Nakon svih prezentacija, sudije predaju sudijske liste koordinatoru takmičenja koji javno, u prisustvu svih takmičara i članova sudijskih timova prezentira rezultate i proglašava pobjednika. I koordinator i članovi sudijskih timova na mjestu održavanja takmičenja zadržavaju se 45 minuta nakon proglašenja u slučaju da neka od ekipa želi iznijeti prigovor ili traži uvid u ocjene koje je dobila od svakog sudije. Ukoliko nisu zadovoljne uvidom, odnosno dobivenim objašanjenjem ekipe zadržavaju i pravo žalbe Komisiji Ureda CIVITAS-a kojoj se obratiti mogu pismeno na adresu elektronske pošte info@civitas.ba najkasnije 7 dana od dana održavanja takmičenja.
Takmičenja su javni događaji pa je na njima dozvoljeno fotografiranje i pravljenje audio i video zapisa koji se također mogu koristiti kao dokazni materijal u slučaju iznošenja žalbi na odluku o pobjedniku.
Za sve dodatne informacije obratite se Uredu CIVITAS-a na adrese i brojeve telefona:
CIVITAS Ured, Džemala Bijedića 42, 71 00 Sarajevo, E – mail: info@civitas.ba, Brojevi telefona: 033 261 415 i 033 261 416
Kontakt osoba: Ivana Kešić, program manager (e-mail: ivannakesic@gmail.com i ikesic@civitas.ba)
Prethodni sadržajDemokratske i sigurne škole
Naredni sadržajPrenosimo: Međunarodni dan žena

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje