Konačna lista polaznika programa certifikacije

258
0

 

 

Kao što je ranije objavljeno polaznici oba programa Instituta certifikacije odabrani su po osnovu dva kriterija:

  • na prijedlog pedagoškog zavoda i/ili ministarstva obrazovanja
  • po osnovu javnog konkursa/natječaja

Kandidati koje je predložila nadležna institucija obrazovne vlasti samom nominacijom stekli su status polaznika programa, a tročlana Komisija CIVITAS-a odabrala je kandidate koji su se prijavili na konkurs/natječaj, a zadovoljavaju naznačene opće i posebne uvijete.

 Za više informacija kontaktirajte nas mailom na info@civitas.ba ili pozivom na brojeve telefona 033 261 415/416.

 Potvrda učešća moguća je SMS porukom na broj 062 698 079.

Sadržaj poruke treba biti:

Ime i prezime

Program (naznačiti da li je riječ o programu za osnovne ili srednje škole)

Potvrda ucesca

 

INSTITUT CERTIFIKACIJE – POLAZNICI PROGRAMA

 

PROGRAM ZA OSNOVNE ŠKOLE

 Kanton Sarajevo

Aida Ćatić

Edina Komar

Razija Kazaović

Hidajet Hadžiavdić

Almedina Glođo

Aljo Dervišević

Amar Ajdinović

Izudin Botić

Alena Badrov- Siddi

Aida Đulić-Agić

Izeta Tumbul

Aida Petković

Edina Konak

Uma Fazlić

Smilja Mrđa

Dženita Hadžić

Sanela Alić

Abduselam Zlatarac

Amina Sućeska

Alma Pamuk

Alma Arnaut Memović

Dijana Rogić

Azra Bogunić

Lejla Vatreš

Amna Jašarević

Azra Pohara

Mustafa Dedović

Ljerka Marić

Bajro Tvrtković

Nadja Pejak

Nusreta Jamaković

Abdulah Kurtalić

Esada Šahinagić

Ehlimana Imamović

Branka Popović

Enisa Elezović-Mirvić

Murveta Begić

Anela Moco

Naila Uzunović Hasičić

Almira Hadžić Gološ

Samra Muminović

Nura Čorhasanović – Turković

Dženaida Čengić

Samela Alagić

 Unsko-sanski kanton

Almira Sadiković

Azra Šulić

Ines Hadžihajdarević

Jasmina Kešetović

Osman Kešetović

Fuada Haurdić

Aladin Ičanović

Zuhra Hadžipašić

Rijad Makić

Amra Alijagić

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Aldin Osmanović      

Avdo Prohić  

Mevluda Gakić          

Meho Biber    

Senida Bise    

Jazvin Mirsad

Sanela Beća   

Rasema Isić   

Grebović Maida Grebović    

Nusreta Kurtić           

Alma Slipičević         

 Tuzlanski kanton

Mirsad Mujkić

Halilović Nermina

Nedžiba Vikalo

 Zeničko-dobojski kanton

Edina Bradarić

Sead Bradarić

Senad Mahmić

Sabina Šabić-Hodžić

Emir Kozlić

Amira Begić

Senida Šehić

Alma Trako

Selvira  Aličić

Amela Ibrahimagić

Mustafa Krgo

Hasna Alihodžić

Vladan Tešić

Boris Sović

Ilhana Čaušević

Vladan Tešić

Amina Sokolović

Alen Ćenan

Haris Ibranović

Admir  Višća

Mineta Čaušević

Refija Kantić

Lejla Ganić

Asima Brodlić

Ademir Huseinbašić

Kristina Palavra

Sanija Mašić

Fatima Kolak

Amela Begagić

Ago Mujkanović

Malik Šečerović

Amela Šišić-Bavčić

 Bosansko-podrinjski kanton

Zijada Peštek

 

PROGRAM ZA SREDNJE ŠKOLE

 Kanton Sarajevo

Azemina Hujdur

Mirela Serdarević

Hiadjet Čehić

Amra-Hamrija Melezović

Azra Mrnđić

Alma Ahmethodžić

Edin Selmanović

Senada Osmanović

Selma Ćerimagić

Lejla Karahodžić

Esad Karahodžić

Belma Šadinlija

Armin Hubijar

Amra Ajanović

Jasmina Abzović

Dženana Ćato

 Srednjobosanski kanton

Vanda Visković

Medina Zerdo

 Unsko-sanski kanton

Emir Veladžić

Memnuna Mahić

Jasmina Porčić

Fahreta Hamidović

Merjemin Mulalić

Šejla Sadiković

Aldijana Poprženović

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Haris Duraković        

Ragib Dizdar 

Elmedin Ljevo           

Islamović Refik Islamović    

Mujan Mithad

Semir Mujkanović     

Nusret Trešnjo           

 Tuzlanski kanton

Ivana Milosavljević

Amra Imširagić

Saša Delić

Hanifa Alibegović Šiljić

Igor Primorac

 Zeničko-dobojski kanton

Haris Berbić

Selvir Hadrović

Hamdija Čabaravdić

Elma Šišić

Amra Efendić Ivanković

Denisa Mušija

Asima  Nalić

Adnan Mešić

Adnan Starčević

Mehmed Rahmanović

Refik  Čajić

Aida Begić

Munib Velkić

Selma Đidić

Adnan Džampo

Ismet Suljić

Bojana Radović

Renata Sović

Aida Salkić

Adnan Karahodžić

Asima Nalić

Ervin Klepo

Sifeta Starčević – Duraković

Dženita Uzunalić

Aiša Agić-Barut

Almir Đulić

 Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Eniz Halilović

 Županija Zapadnohercegovačka

Ivan Ćužić

Prethodni sadržajInstitut certifikacije: Rezultati konkursa
Naredni sadržajInstitut certifikacije –Program za srednje škole

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje