Konkurs za polaganje praktičnog dijela programa certifikacije nastavnika (srednja škola)

181
0

U skladu sa opštim principima stručnog usavršanja nastavnika, po osnovnu sporazuma sa  entitetskim i kantonalnim ministarstvima obrazovanja, po osnovu ovlaštenja Vijeća Evrope, Udruženje obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ raspisuje

K  O  N  K  U  R  S
za polaganje praktičnog dijela programa certifikacije nastavnika predmeta Demokratija i ljudska prava u srednjoj školi

I – O programu
Program certifikacije za srednjoškolske profesore koji izvode nastavu Demokratiju i ljudska prava nastao je kao odgovor na potrebu da se odrede i potvrde stručne kompetencije nastavnika za izvođenje nastave u ovoj predmetno–nastavnoj oblasti. Program certifikacije čine dva dijela : teorijsko-metodički i praktični , odnosno dio u kojem se realizuje praktična primjena stečenih znanja. Sa polaznicima certifikacije, na pripremi i ocjeni praktikuma rade facilitatori sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti programa certifikacije i razvoja sadržaja građanskog obrazovanja.

II – Uslovi konkursa
Pravo prijave za polaganje Praktikuma imaju kandidati koji su uspješno prošli prvi stadij programa certifikacije profesora srednjih škola, odnosno položili teorijsko-metodički test.

Za prijavu, kandidati su dužni dostaviti ispunjen prijavni obrazac koji mogu preuzeti na web stranici Udruženja (www.civitas.ba) i motivaciono pismo zbog čega žele pristupiti polaganju Praktikuma.

Rok za slanje prijava je 20.10.2011. godine.

Prijave se šalju na poštansku adresu Udruženja:
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“
Obala Maka Dizdara 5, 71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ili mailom na adresu: info@civitas.ba,
odnosno faxom na broj 033 261 415

Lista kandidata koji su ispunili uslove za polaganje Praktikuma biće objavljena na web stranici Udruženja 2 dana po isteku roka za prijavu (22.10.2011.).

Prethodni sadržajTrinaesta godišnja konferencija Civitasa
Naredni sadržajObuke za odgajatelje / vaspitače

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje